Ruszyła kampania: Prawa dla ludzi, zasady dla korporacji – stop ISDS!

Nowa kampania zainicjowana została przez sojusz ponad 150 organizacji z wielu krajów Europy i innych kontynentów. W pierwszym dniu zebraliśmy ponad 100 tysięcy podpisów.

Logo kampanii Stop ISDS

Domagamy się:

  • Stop ISDS – zlikwidowania arbitrażu inwestycyjnego (ISDS) we wszystkich jego formach;
  • Stworzenia wiążącego traktatu międzynarodowego, który wprowadzi zasady działań międzynarodowych korporacji, ukróci ich bezkarność i da sprawiedliwość ofiarom łamania praw człowieka przez korporacje.

Podpisz petycję na: https://igo.org.pl/podpisz-petycje-stop-isds lub https://stopisds.org/pl

O co chodzi w ISDS?

Międzynarodowe korporacje mają system przywilejów, który pozwala im zaskarżać państwa o odszkodowania, jeśli uznają, że państwo naruszyło ich interesy. ISDS – arbitraż inwestycyjny inwestor przeciw państwu, to system prawny dostępny tylko dla korporacji, a niedostępny dla zwykłych firm ani osób indywidualnych.

ISDS nazywamy przywilejem wielkich korporacji, ponieważ dzięki temu mechanizmowi korporacje mogą pozywać państwa, by następnie uzyskać ogromne odszkodowania wypłacane z pieniędzy publicznych, a więc pieniędzy pochodzących z podatków obywateli i obywatelek, przy czym jest to system tylko dla inwestorów zagranicznych, a więc jest ich przywilejem.

Przeciwnicy ISDS mówią nieraz wprost: zasady te przypominają reguły obowiązujące między kolonizatorami a byłymi koloniami. (można o tym przeczytać tutaj lub tutaj lub tutaj)

Równolegle, nie istnieje obecnie droga prawna do zaskarżania międzynarodowych korporacji, gdy dopuszczają się one nawet najgorszych nadużyć i łamią prawa człowieka (np. korumpują urzędników państwowych, by dostać licencję na wydobycie ropy, albo zlecają zabójstwa liderów społeczności lokalnych protestujących przeciw korporacji).

W Europie ruchom TTIP i CETA udało się umieścić mechanizm ISDS w świetle reflektorów i wyeksponować jego szkodliwość dla społeczeństwa i zasad obowiązujących w krajach demokratycznych. Wspólnie chcemy zakończyć ten niesprawiedliwy system, zatrzymać jego ekspansję w jakiejkolwiek formie i zakończyć istniejące traktaty zawierające ISDS.

15 stycznia br. 22 kraje członkowskie Unii Europejskiej przyjęły wspólną deklarację polityczną, na podstawie której zobowiązały się do wypowiedzenia umów inwestycyjnych zawierających mechanizm ISDS (arbitrażu inwestycyjnego) pomiędzy krajami UE. (Można o tym przeczytać np. tutaj). Deklaracja przewiduje jednak całe mnóstwo wyjątków i odstępstw a także dotyczy wyłącznie spraw pomiędzy krajami Unii Europejskiej.

O co nam chodzi?

Uważamy iż konieczne są nowe zasady. Zasady pomagające egzekwować odpowiedzialność korporacji i przywrócić równowagę sił pomiędzy korporacjami z jednej strony, a ludźmi, społeczeństwami, państwami i planetą z drugiej strony. Zasady, które będą realizowane na poziomie krajowym, europejskim i ONZ.

Wzywamy państwa do wspierania stworzenia traktatu ONZ dotyczącego ponadnarodowych korporacji i praw człowieka (ang. Binding Treaty) oraz do uchwalenia europejskiego prawodawstwa określającego obowiązki ponadnarodowych korporacji w całym ich łańcuchu dostaw, a także zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości ofiarom nadużyć korporacji.

Wspólnie wypracowaliśmy tekst petycji. Adresujemy ją do Prezydenta Unii Europejskiej, prezydencji Rady Unii Europejskiej, rządów państw członkowskich UE, w tym do polskiego Rządu, oraz do posłanek i posłów do Parlamentu Europejskiego.

Tekst petycji:

“Obecne umowy handlowe i inwestycyjne dają transnarodowym korporacjom daleko idące przywileje a także prawo do równoległego wymiaru sprawiedliwości, dzięki któremu je egzekwują.

Wzywamy Unię Europejską i państwa członkowskie do zakończenia tych przywilejów poprzez wycofanie się z istniejących umów handlowych i inwestycyjnych, które je zawierają oraz do nie zawierania tego typu porozumień w przyszłości.

Wzywamy także Unię Europejską i państwa członkowskie do wsparcia wiążącego traktatu ONZ, który pozwoli rozliczać ponadnarodowe korporacje za naruszenia praw człowieka i który ukróci ich bezkarność.

UE i państwa członkowskie muszą zabezpieczyć prawnie obowiązek przestrzegania praw człowieka i środowiskowych przez korporacje – w każdym miejscu na świecie, gdzie prowadzą swoją działalność.

Ludzie, których prawa człowieka zostały naruszone przez korporacje, muszą mieć realny dostęp do sprawiedliwości.”

Kim są organizatorzy kampanii?

Jesteśmy sojuszem ponad 150 europejskich organizacji, związków zawodowych i ruchów społecznych. Prowadzimy kampanię na rzecz zasad odpowiedzialności korporacji międzynarodowych oraz przeciwko ISDS – arbitrażowi inwestycyjnemu inwestor przeciw państwu. Sprzeciwiamy się bowiem funkcjonowaniu równoległego, niesprawiedliwego systemu para-sądowego faworyzującego dużych inwestorów zagranicznych.

Uważamy, że ISDS stanowi globalne zagrożenie. Podważa demokrację i rządy prawa, łamie prawa człowieka, jest niekorzystny dla ochrony środowiska, zdrowia, równości płci, nie zapewnia ochrony usług publicznych, a także praw konsumentów i pracowników.

Uważamy, że obecny system dający przywileje korporacjom musi zostać zniesiony, aby powstrzymać bezkarność korporacji. Zamiast specjalnych przywilejów dla korporacji, potrzebujemy prawnie wiążącego traktatu ONZ dotyczącego ponadnarodowych korporacji i praw człowieka, a także nowych przepisów unijnych i krajowych, które nie będą chronić korporacji przed odpowiedzialnością oraz zapewnią ochronę osobom i społecznościom dotkniętym nadużyciami korporacji.

Stawiamy na świat solidarności, w którym różnorodność jest siłą, a mały lub słabszy nie znaczy bezbronny. Przeciwstawiamy się wszelkim formom rasizmu, dyskryminacji i ksenofobii.

Organizacje, które naruszą wspólne wartości organizatorów tej kampanii mogą zostać wykluczone z sojuszu.

Petycja: https://igo.org.pl/podpisz-petycje-stop-isds – podpisz teraz! Udostępnij znajomym!

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

,