Samorząd też może walczyć z unikaniem podatków

W niedzielę 16.11.2014 r. odbędą się wybory samorządowe. To, co dzieję się tutaj, w najbliższym otoczeniu również, ma wpływ na kraje globalnego Południa. Firmy, które działają na naszym terenie, mogą działać w innych krajach świata. Nasza gmina, miasto, region mogą mieć politykę sprzyjającą ochronie środowiska, osiedlaniu się uchodźców, emigrantów, inwestycjom firm zagranicznych, i w końcu podatkom.

Raport „Ukryte zyski” pokazuje lokalne inicjatywy mające na celu zapobieganie unikaniu płacenia podatków.  Inspirujący przykład dla samorządowców w Polsce. Warto wziąć pod uwagę, którzy kandydaci mają pomysły na włączenie walki z unikaniem opodatkowania do polityki lokalnej.

Samorządowcy w szwedzkim mieście Kalmar również uchwalili politykę zamówień publicznych, która stwierdza, że „nasi wykonawcy nie mogą mieć żadnych związków ze spółkami zlokalizowanymi w tzw. „rajach podatkowych””. Niestety Szwedzki Urząd ds. Konkurencji stwierdził potem, że polityka ta stanowi pogwałcenie szwedzkiego prawa zamówień publicznych.  Rada miasta Kalmar sparafrazowała proponowaną politykę w następujący sposób:

„- Nasi wykonawcy muszą płacić podatki w miejscu, w którym one powstają. Wykonawcy nie mogą mieć związków z podmiotami, które w potocznym języku nazywamy „rajami podatkowymi”.
- Jeśli w trakcie audytu zostaną wykryte jakiekolwiek nieprawidłowości, wykonawca jest zobowiązany do podjęcia adekwatnych działań. Jeśli miasto Kalmar stwierdzi, że nieprawidłowości są poważne, wówczas zastrzega sobie prawo do podjęcia adekwatnych działań, takich jak np. nałożenie grzywny albo zawieszenie współpracy.
- Miasto Kalmar zastrzega sobie prawo do zażądania wprowadzenia sprawozdawczości z podziałem na poszczególne kraje w dziedzinie podatków”.

Decyzja ta znalazła się w „Kodeksie zrównoważonego udzielania zamówień publicznych miasta Kalmar”.

Miasta z Francji, Skandynawii, Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii utworzyły wspólna platformę w celu rozprzestrzeniania idei miast wolnych od rajów podatkowych.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, ,