Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych

Tydzień Edukacji Globalnej 2017 za nami, ale edukację globalną można, i na pewno warto, prowadzić cały rok. Systematyczne zajęcia pozwolą kształtować wiedzę, umiejętności, wartości i postawy niezbędne każdej globalnej obywatelce i obywatelowi.

20171127_114734_Film1

Scenariusze dostępne są w formie elektronicznej. Wszystkie scenariusze można pobrać tutaj lub pojedynczo:

Edukacja wczesnoszkolna :

1. Dzikie, domowe, gospodarcze..zwierzęta w życiu ludzi. 

Scenariusz jest rozszerzeniem pracy z lekturą w klasach 1-3  “Doktor Dolittle i jego zwierzęta” Hugh Lofting. Proponowane aktywności wzmacniają kompetencje komunikacyjne uczniów i uczennic poprzez ćwiczenie wypowiadania się na forum, argumentowania, słuchania innych i czekania na swoją kolej
oraz pomagają w nauce klasyfikowania obiektów pod względem wybranych cech. Scenariusz
wykorzystuje metody aktywne, zaplanowany na dwie jednostki lekcyjne (ok. 90 min). Tematycznie związany jest z 15. Celem Zrównoważonego Rozwoju, traktującym o ochronie bioróżnorodności na Ziemi.

2.  Nasz szkolny ogródek, czyli uprawiamy warzywa

Scenariusz dotyczy przygotowania ogródka szkolnego (w formie doniczek na parapecie w klasie
lub na zewnątrz na terenie szkoły). Daje również praktyczne wskazówki, jak zorganizować
pracę uczennic i uczniów przy uprawie roślin. Zaplanowany na dwie jednostki lekcyjne (90 min) oraz kilka tygodni eksperymentu edukacyjnego. Związany jest tematycznie z 12. Celem Zrównoważonego
Rozwoju, traktującym o zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności.

3. Jedzenie nie spada z nieba, czyli o tym ile pracy stoi za tym, żeby trafiło na nasz stół

Scenariusz podsumowuje i omawia doświadczenia związane z przygotowaniem warzywnego
ogródka szkolnego. Ma na celu docenienie pracy producentów żywności, a także zwrócenie
uwagi na aspekt niemarnowania żywności. Związany jest tematycznie z 12. Celem Zrównoważonego
Rozwoju, który dotyczy zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności.

4. Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi? Co widzisz Ty, a co ja?

Zajęcia są proponowane jako część pracy z lekturą „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek
(czterech prawych i sześciu lewych)” Justyny Bednarek. Ćwiczenia zawarte w scenariuszu umożliwiają rozmowę o tym, czym jest szczęście oraz pozwalają spojrzeć na to samo zjawisko z różnych stron. Zaplanowany na dwie jednostki lekcyjne (90min). Scenariusz tematycznie związany jest z 16. Celem Zrównoważonego Rozwoju, który promuje pokojowe i włączające społeczeństwa działające na rzecz zrównoważonego rozwoju.

5. Myszką po mapie, czyli wirtualna wycieczka po świecie

Zajęcia są zachętą do korzystania z możliwości jakie dają nowoczesne technologie do poznawania odległych geograficznie miejsc i jednoczesnego mierzenia się ze swoimi, często stereotypizującymi wyobrażeniami o tych miejscach. Tematycznie związany jest z 10 Celem Zrównoważonego Rozwoju, który mówi o zmniejszaniu globalnych nierówności.  

 

Klasy IV- VIII

1.  Język polski:   Historia Sambo z plemienia Galla, czyli o godności i równości ludzi na świecie

Scenariusz porusza tematykę godności i równości ludzi na świecie w kontekście lektury „Tomek
na czarnym lądzie” Alfreda Szklarskiego. Odnosi się również do języka dyskryminującego ludzi
ze względu na kolor skóry oraz pochodzenie. Tematycznie związany z 16. Celem Zrównoważonego
Rozwoju, który poświęcony jest promowaniu i egzekwowaniu prawa niedyskryminującego
nikogo oraz polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

2. Geografia:  Nasz szkolny ogródek, czyli uprawiamy warzywa

Scenariusz dotyczy przygotowania ogródka szkolnego (w formie doniczek na parapecie w klasie
lub na zewnątrz na terenie szkoły). Daje również praktyczne wskazówki, jak zorganizować
pracę uczennic i uczniów przy uprawie roślin. Zaplanowany na dwie jednostki lekcyjne (90 min) oraz kilka tygodni eksperymentu edukacyjnego. Związany jest tematycznie z 12. Celem Zrównoważonego
Rozwoju, traktującym o zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności.

3. Geografia : Jedzenie nie spada z nieba, czyli o tym ile pracy stoi za tym, żeby trafiło na nasz stół

Scenariusz podsumowuje i omawia doświadczenia związane z przygotowaniem warzywnego
ogródka szkolnego. Ma na celu docenienie pracy producentów żywności, a także zwrócenie
uwagi na aspekt niemarnowania żywności. Związany jest tematycznie z 12. Celem Zrównoważonego
Rozwoju, który dotyczy zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności.

4. Muzyka : Muzyka dzieli czy łączy?

Scenariusz pozwala uczennicom i uczniom, przy użyciu nowych technologii, przyjrzeć się bliżej muzyce tradycyjnej i współczesnej z różnych części świata. To jednocześnie okazja do rozmowy o dziedzictwie kulturowym i przenikaniu się wpływów w dzisiejszym świecie. Tematycznie związany jest z 10 Celem Zrównoważonego Rozwoju, poświęconemu zmniejszaniu nierówności poprzez budowanie zrozumienia i poczucia wspólnoty i solidarności.

5. Plastyka : Artysta w każdym z nas

Scenariusz jest okazją do poznania nowoczesnych form ekspresji artystycznej oraz zastanowienia się nad różnymi rolami, które sztuka może pełnić w naszym życiu. Tematycznie związany z 16 Celem Zrównoważonego Rozwoju – budowaniu inkluzywnych społeczeństw rozumiejących ideę zrównoważonego rozwoju

6.  Przyroda: Co, gdzie, kiedy i z kim jem? Na co mam wpływ?

Zajęcia są inspirowane metodą dociekań filozoficznych i dają uczennicom i uczniom szansę zastanowienia się nad aspektami produkcji i konsumpcji żywności, na które mają wpływ. Tematycznie związany jest z 12 Celem Zrównoważonego Rozwoju, który poświęcony jest zrównoważonej konsumpcji.

 

 

logo_polskapomoc_300x243Scenariusze powstały w ramach projektu „Edukacja globalna po reformie, czyli jak włączać edukację globalną do nowej podstawy programowej dla szkół podstawowych”. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.” Scenariusze wyrażają wyłącznie poglądy autorek i nie może być utożsamiany z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Scenariusze są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2017. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej. Treść licencji jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, , , ,