Seminaria dydaktyczne promujące edukację globalną w ośrodkach akademickich w Katowicach i Kielcach

Jesienią ruszyliśmy z promocją działań projektu „Nauczycielki zmieniają świat” w środowisku akademickim.

seminarium-Katowice

16 października 2014 roku współorganizowaliśmy I Śląskie Seminarium Dydaktyczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, gdzie wspólnie z zaproszonymi gośćmi dyskutowaliśmy nad kategorią zmiany w edukacji globalnej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju oraz wymianą doświadczeń praktyków w zakresie jej wprowadzania na różnych etapach edukacyjnych, a także w edukacji nieformalnej. Program seminarium znajduje się TUTAJ.

seminarium-kielce

14 października gościliśmy na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie wspólnie z pedagogami, biologami, przyrodnikami, technologami żywienia oraz dydaktykami szukaliśmy odpowiedzi na pytanie czy przyrodnicy zmieniają świat. Program seminarium znajduje się TUTAJ

 

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

,