Seminarium: Polskie uczelnie wyższe wobec odpowiedzialnej konsumpcji

W imieniu organizatorów zapraszamy na seminarium z cyklu “Sprawiedliwa elektronika” pt. “Polskie uczelnie wyższe wobec odpowiedzialnej konsumpcji. Zrównoważone zamówienia publiczne jako element społecznej odpowiedzialności uniwersytetów“.

Seminarium eksperckie 2020.06.18

Organizator: Instytut Wydawniczy “Książka i Prasa” we współpracy z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności (IGO), “Le Monde Diplomatique edycja polska”

Współorganizator: Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Electronics Watch

Partner: Studenckie Koło Naukowe Ekonomii Politycznej SGH, Koło Naukowe Instytutu Politologii UP im. KEN

Termin: 18 czerwca 2020 roku (czwartek) w godzinach 10.00-15.00
Miejsce: on-line
Program: Program seminarium 18.06.2020 (PDF)
Rejestracja: Formularz rejestracyjny
Więcej informacji: Strona seminarium

Organizatorzy kierują zaproszenie do kanclerzy, biur zamówień publicznych i specjalistów, publicznych uczelni wyższych w Polsce.

Odpowiedzialna konsumpcja jest jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na jakość życia osób związanych z łańcuchem produkcji towarów (w tym sprzętu elektronicznego) oraz na stan środowiska naturalnego. Szczególną rolę odgrywają tutaj podmioty sektora publicznego, w tym uczelnie wyższe. Zważywszy, że wartość zamówień publicznych w Polsce w 2018 roku wyniosła 9,55% PKB, świadome wybory konsumenckie, dokonywane w ramach zrównoważonych zamówień publicznych, mogłyby być istotnym narzędziem zmiany. Niestety, pomimo sprzyjającego kontekstu prawnego nie są one wykorzystywane w Polsce w zadowalającym zakresie.

Warto zauważyć, że nie jest możliwe pogodzenie etosu akademickiego, zakorzenionego w wolności i dążeniu do prawdy oraz deklaracji bycia uczelnią społecznie odpowiedzialną z takim podejściem do zamówień publicznych, które nie uwzględnia zrównoważonych aspektów społecznych i środowiskowych.

Mając świadomość wielowymiarowości problemów z wdrażaniem zrównoważonych zamówień publicznych, chcemy wspólnie zastanowić się nad możliwościami skutecznego stawienia im czoła. Podczas seminarium korzystać będziemy z przykładów rozwiązań stosowanych przez uczelnie wyższe i organizacje społeczne z Europy, będziemy dzielić się także dobrymi praktykami z Polski – do czego serdecznie zachęcamy.

Cele seminarium:

 • Wzrost świadomości i wiedzy, dotyczącej zrównoważonych zamówień publicznych (w szczególności w zakresie sprawiedliwej elektroniki z uwzględnieniem perspektywy relacji globalna Północ – globalne Południe),
 • Wskazanie i omówienie narzędzi umożliwiających uwzględnienie kwestii społecznych i środowiskowych w zamówieniach publicznych (w szczególności w zakresie sprawiedliwej elektroniki z uwzględnieniem perspektywy relacji globalna Północ – globalne Południe),
 • Zainspirowanie do wypracowania i wprowadzania bardziej zrównoważonego podejścia do zamówień publicznych na polskich uczelniach wyższych poprzez pokazanie i omówienie dobrych praktyk (Polska, doświadczenia zagraniczne) oraz refleksję nad możliwością ich implementacji,
 • Uświadomienie korzyści płynących z udziału uczelni wyższych w sieciach ułatwiających wymianę doświadczeń oraz organizacjach łączących różnych interesariuszy, które wspierają zamawiających w zakresie monitorowania przestrzegania warunków zawartych w umowie a dotyczących respektowania praw człowieka i kwestii środowiskowych (np. Electronics Watch).

Cel długofalowy: Zwiększenie udziału zrównoważonych zamówień publicznych w zmówieniach publicznych na polskich uczelniach wyższych.

Kontakt:

Stefan Zgliczyński, tel. 22 624 17 27, e-mail: redakcja [at] monde-diplomatique.pl,
w tytule wiadomości prosimy napisać: Seminarium eksperckie z cyklu: Sprawiedliwa elektronika 18 czerwca 2020 (prosimy pisać z kopią na adres: aleksandra.wardak [at] igo.org.pl, tel. 783 341 243).

Zachęcamy do odwiedzenia oficjalnych stron organizatorów, współorganizatorów i partnerów:

 • Instytut Wydawniczy “Książka i Prasa” i “Le Monde Diplomatique edycja polska”
 • Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO)
 • Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Electronics Watch
 • Studenckie Koło Naukowe Ekonomii Politycznej SGH
 • Koło Naukowe Instytutu Politologii UP im. KEN

 

Unia EuropejskaProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści wyrażone w tym
materiale odpowiada wyłącznie Instytut Wydawniczy “Książka i Prasa”. Opinie
te w żadnym wypadku nie wyrażają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

 

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, , ,