Seminarium: Wątki gospodarcze w edukacji globalnej

Edukacja globalna mówi o współzależnościach globalnych – wzajemnych powiązaniach w zakresie
kultury, środowiska, ekonomii, społeczeństwa, polityki i technologii. Porozmawiajmy o wątkach
ekonomicznych w edukacji globalnej! Zapraszamy na środę 27 listopada 2019 r.

➡️ Na skróty: relacja z tego seminarium znajduje się w artykule Podsumowanie seminarium o wątkach gospodarczych w edukacji globalnej

➡️ Na skróty: pobierz wstępny program seminarium 27.11.2019 r. lub zobacz formularz rejestracyjny na seminarium

Dlaczego to ważne? Wiele organizacji, szkół, nauczycieli i trenerów porusza wątki gospodarcze w ramach swoich działań z edukacji globalnej; mówimy np. o produkcji, konsumpcji, pracy, wyzysku, długach, ubóstwie, nierównościach gospodarczych, sprawiedliwym handlu i korporacjach – każdy z tych tematów jest ściśle związany także z pieniędzmi lub szerzej – z ekonomią.

Jednak brakuje w Polsce systematycznego dialogu, mechanizmu wsparcia i podwyższania jakości
edukacji globalnej w zakresie tematyki gospodarczej. Zmieńmy to! Rozpocznijmy od zaprezentowania dotychczasowych doświadczeń, pochwalmy się dokonaniami i – w przyjaznej rozmowie – podzielmy się także trudnościami i barierami, na jakie napotykamy w swojej praktyce.

Grono prelegentów zaprezentuje wybrane tematy, projekty i materiały z ekonomicznej edukacji
globalnej. Poznajmy się w gronie osób zajmujących się podobną tematyką.

Efekt ostateczny? Podczas seminarium zapoczątkujemy tworzenie długofalowego forum
wymiany doświadczeń, wsparcia i podwyższania jakości edukacji globalnej w Polsce, w zakresie
tematów ekonomicznych. Ustalimy wspólne stanowisko dotyczące wątków ekonomicznych w
edukacji globalnej i określmy kierunki rozwijania tego podejścia na najbliższe lata. Dodatkową
atrakcją będzie błyskawiczny kurs dotyczący tematyki zadłużenia krajów globalnego Południa
(jednego z mniej znanych w Polsce tematów z ekonomicznej edukacji globalnej).

Seminarium – dla kogo?
* dla praktyków – bo na seminarium będzie można poznać projekty, trenerów i materiały;
* dla teoretyków – bo seminarium będzie pokazywało stan obecny ekonomicznej edukacji
globalnej i spektrum podmiotów ją prowadzących;
* dla wszystkich zainteresowanych edukacją globalną – bo będzie to prawdopodobnie jedno z
najważniejszych wydarzeń dotyczących tego sektora w ostatnich miesiącach.

Seminarium będzie podzielone na trzy – powiązane ze sobą – ale całościowe moduły. Można
uczestniczyć jednym – wybranym, dwóch lub wszystkich trzech modułach:

Moduł 1 – w godz. 11:00-12:15 (sala 2B, II piętro):
Błyskawiczny kurs nt. tematyki zadłużenia w edukacji globalnej
Pobierz: więcej informacji i zaproszenie na Błyskawiczny kurs dot. zadłużenia krajów Południa

Moduł 2 – w godz. 12:30-14:00 (sala 4B, IV piętro):
Pierwszy Jarmark Ekonomicznej Edukacji Globalnej – przegląd projektów, materiałów i
pomysłów dot. wątków ekonomicznych w edukacji globalnej
Pobierz: więcej informacji i zaproszenie na Pierwszy Jarmark Ekonomicznej Edukacji Globalnej

Moduł 3 – w godz. 14:30-17:45 (sala 4B, IV piętro):
Dialog wielostronny w zakresie rozwoju tematyki gospodarczej w edukacji globalnej w
Polsce – w stronę wspólnego stanowiska i mapy drogowej na przyszłość
Pobierz: więcej informacji i zaproszenia na sesję plenarną

Podstawowe informacje

📌 Gdzie: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Budynek C, al. Niepodległości 128,
sale: 2B – II piętro (moduł 1.) i 4B – IV piętro (moduł 2. i 3.)
📆 Kiedy: środa, 27.11.2019 r. w godz. 11:00-18:00
🏫 Organizatorzy: Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) i Studenckie Koło Naukowe Ekonomii Politycznej (SKN EP)
📢 Udostępnij to wydarzenie na FB.

Zarejestruj się!

Wypełnij formularz rejestracyjny na seminarium “Wątki gospodarcze w edukacji globalnej”. Liczba miejsc ograniczona!

Do pobrania

Zwroty kosztów podróży i noclegu: Możliwe jest uzyskanie zwrotu kosztów podróży i noclegu osób spoza Warszawy po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z organizatorami
(adres do korespondencji: seminarium [małpa] igo . org . pl).

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, , , , ,