Ślemy list do Europarlamentu, by powstrzymać ISDS w TTIP

W całej Europie trwa akcja wysyłania listów i twittów do europarlamentarzystek/ów poprzedzająca wtorkową debatę oraz środowe głosowanie w sprawie raportu dotyczącego Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Kluczowym punktem apelu wystosowanego przez aktywistki, aktywistów i europejskie organizacje pozarządowe jest wezwanie do odrzucenia w głosowaniu mechanizmu rozstrzygania sporów inwestor-przeciw-państwu (ISDS), którego wpisanie do TTIP forsuje Komisja Europejska. Choć powstały rozmaite wersje w znikomym stopniu reformujące ISDS w TTIP, w zgodnej opinii środowisk aktywistycznych i obywatelskich, żadna z nich nie rozwiązuje podstawowego problemu, jakim jest antydemokratyczny charakter ISDS, który prowadzi do wyniesienia decyzji podejmowanych przez korporacje ponad decyzje praworządnie wybranych władz państwowych.stop

Poniżej treść listu, który jako Instytut Globalnej Odpowiedzialności, obok niemal 500 organizacji z całej Europy, również kierujemy do europarlamentarzystek/ów. Ślijmy go zarówno wspólnie, jak i niezależnie – im więcej głosów, tym lepiej! Głosowanie w Europarlamencie to świetna okazja, by wyrazić swoją opinię na temat przygotowywanej umowy TTIP, która może nieodwracalnie zmienić naszą rzeczywistość gospodarczą i społeczną, wpływając także negatywnie na środowisko naturalne.

Szanowny/a Pani/e XXX,

zwracamy się do Pani/a w sprawie zbliżającego się głosowania w Parlamencie Europejskim dotyczącego wstępnego raportu na temat Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Cieszymy się, że Parlament Europejski wyraża swoją opinię na temat TTIP oraz doceniamy rolę, jaką odegrał w dotychczasowych debatach publicznych kwestii tej dotyczących.

Apelujemy do wszystkich członkiń i członków Parlamentu Europejskiego, by określając swoje stanowisko wzięli pod uwagę wolę wyrażoną przez 2,3 miliona obywatelek i obywateli UE, a tym samym wsparli uchwałę wzywającą do zerwania rozmów w sprawie TTIP w zakresie przewidzianym przez obowiązujący obecnie mandat negocjacyjny. Prosimy o co najmniej zwrócenie uwagi, z jak wielką krytyką spotkał się zarówno w debacie publicznej, jak i w konsultacjach Komisji Europejskiej, negocjowany w ramach TTIP mechanizm rozstrzygania sporów inwestor-przeciw-państwu (ISDS) i odrzucenie go w każdej możliwej postaci.

My, sygnatariuszki i sygnatariusze, reprezentujemy 477 organizacji z całej Europy, włączając w to 12 organizacji z Polski. Nasza koalicja skupia związki zawodowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, reprezentujące szeroki zakres interesu publicznego, w tym ochronę środowiska, zdrowie, prawa obywatelskie, rolnictwo, prawa konsumenckie oraz kluczowe usługi publiczne, w tym zwłaszcza edukację i służbę zdrowia.

W ciągu ostatnich ośmiu miesięcy zgromadziliśmy już przeszło 2,3 miliona podpisów przeciwko zawarciu TTIP oraz ratyfikacji Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej (CETA) z Kanadą. Czyni to ze Stop TTIP największą do tej pory Europejską Inicjatywę Obywatelską, nawet jeśli Komisja odmawia jej rejestracji. Chcemy powstrzymać TTIP oraz CETA, ponieważ zawierają kilka krytycznych elementów, takich jak ISDS czy zasady współpracy regulacyjnej, zagrażających demokracji i praworządności. Chcemy zapobiec obniżaniu w procesie nietransparentnych negocjacji standardów zatrudnienia, opieki społecznej, ochrony środowiska, prywatności, praw konsumenckich oraz deregulacji usług publicznych (takich jak dostęp do wody), jak również dostępu do dóbr kultury.

Z poważaniem,

XXX

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, ,