Solidarność międzynarodowa dla myślących

 

Solidarność międzynarodowa dla myślących – broszura na temat głównych wyzwań dla sprawiedliwości globalnej (2010).

 

Licencja Creative Commons Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska