Spójność Polityk na rzecz Rozwoju

 

Spójność Polityk na rzecz Rozwoju – poradnik dla polskich parlamentarzystów na temat PCD (policy coherence for development)

 

Pojęcie spójności polityki na rzecz rozwoju było przez wiele lat przedmiotem gorących dyskusji zarówno wewnątrz instytucji Unii Europejskiej, jak i poza nią.

Istnieją konkretne przykłady tego, w jaki sposób rozmaite aspekty polityki europejskiej często pozostają w sprzeczności. Polityka w dziedzinie handlu międzynarodowego, biopaliw lub rybołówstwa zagraża celom rozwoju sformułowanym w ramach polityki rozwojowej Unii Europejskiej, tj. odnoszącym się do współpracy z krajami rozwijającymi się. Celem publikacji jest umożliwienie praktycznego wglądu w kwestie spójności polityki na rzecz rozwoju. Sugeruje ona jasne zalecenia polityczne, które pomogą przezwyciężyć zilustrowane tu niespójności.

 

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

,