Spotkanie z ekspertką w zakresie arbitrażu inwestycyjnego (ISDS)

We wtorek, 26 marca odbędzie się w Warszawie spotkanie z ekspertką w zakresie arbitrażu inwestycyjnego (ISDS), Pią Eberhardt z organizacji Corporate Europe Observatory.

Arbitraż inwestycyjny - grafika z raportu

 

Pia Eberhardt prowadzi badania i kampanie w organizacji Corporate Europe Observatory (CEO, www.corporateeurope.org) z siedzibą w Brukseli. Organizacja ta zajmuje się nagłaśnianiem przywilejów i specjalnego traktowania, jakim cieszą się korporacje i ich lobbyści w procesie kształtowania się polityk Unii Europejskiej.

Pia Eberhardt jest ekspertką w zakresie polityki handlowej i inwestycyjnej UE oraz lobbingu korporacji na ten temat. Jest współautorką raportu “Czerpiąc zyski z niesprawiedliwości. Jak firmy prawnicze, arbitrzy i finansiści podsycają ożywienie arbitrażu inwestycyjnego” (ang. Profiting from Injustice. How law firms, arbitrators and financiers are fuelling an investment arbitration boom), który przybliża rolę biznesu arbitrażowego w arbitrażu inwestor-przeciw-państwu (ang. Investor-State Dispute Settlement – ISDS). Niedawno była współautorką pierwszego krytycznego raportu na temat mało znanego Traktatu Karty Energetycznej („Jeden traktat do rządzenia wszystkimi. Wciąż rozszerzający się Traktat Karty Energetycznej i władza, którą on daje korporacjom, aby uniknąć zmian w energetyce”, ang. One Treaty to rule them all. The ever-expanding Energy Charter Treaty and the power it gives corporations to halt the energy transition).

Przed rozpoczęciem pracy w CEO, Pia Eberhardt pracowała w projekcie dotyczącym praw kobiet w migracjach międzynarodowych na Uniwersytecie Kassel w Niemczech. Ukończyła nauki polityczne na Uniwersytecie Kolonii i ekonomię polityczną na Uniwersytecie Kassel.

Wizyta Pii Eberhardt w Polsce jest elementem jej podróży po krajach Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie będzie się dzielić swoją wiedzą ekspercką z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Oprócz Polski w najbliższym czasie odwiedzi również Czechy, Węgry, Rumunię, Chorwację i Włochy.

Spotkanie i warsztat prowadzony przez naszego gościa będzie dla polskich odbiorców unikalną okazją do zdobycia rzetelnych informacji o arbitrażu inwestycyjnym (w tym o najnowszych zmianach) i kampaniach obywatelskich na ten temat trwających obecnie w Europie.

Program warsztatu w Warszawie na temat ISDS

Wtorek, 26.03.2019 r.

  • Przywitanie i zapoznanie się uczestników (15 min.)
  • Prezentacja: Wprowadzenie do mętnego świata ISDS (45 min.)
  • Pytania i dyskusja (15 min.)
  • Przerwa (20 min.)
  • Prezentacja: Znane sprawy ISDS przeciw Polsce a rola rządu polskiego. Jak zdobywać informacje? (30 min.)
  • Pytania i dyskusja (20 min.)
  • Prezentacja: Nowa kampania przeciw ISDS a za wiążącymi zasadami dla korporacji – i jak można się włączyć (10 min.)
  • Pytania i odpowiedzi (10 min.)
  • Zakończenie

Kontakt w sprawach organizacyjnych i zgłoszenia:

e-mail: no2isds [małpa] igo . org . pl

 

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, ,