Sprawiedliwa elektronika: Seminarium dla organizacji

Aktywistki i aktywiści! Przygotowaliśmy coś specjalnie dla Was.

Serdecznie zapraszamy na seminarium na temat (nie)sprawiedliwej elektroniki w kontekście odpowiedzialnej konsumpcji oraz zamówień publicznych, pt.:

Polskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego i uczelnie wyższe na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji

perspektywa indywidualna i instytucjonalna

 

Zobacz: Program seminarium IWKiP – Sprawiedliwa Elektronika, 1.10.2019

Odpowiedzialna konsumpcja jest jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na jakość życia osób związanych z łańcuchem produkcji towarów (w tym sprzętu elektronicznego) oraz na stan środowiska naturalnego. Świadome wybory konsumenckie, szczególnie te dokonywane przez instytucje realizujące zrównoważone zamówienia publiczne, są istotnym narzędziem zmiany, które pomimo sprzyjającego kontekstu prawnego nie są wykorzystywane w Polsce w zadowalającym zakresie.

Efektywne działania popularyzatorskie, edukacyjne i wdrożeniowe w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji, wymagają interdyscyplinarnego podejścia i szerokich, zróżnicowanych partnerstw. Podczas seminarium będziemy przyglądać się możliwościom współpracy organizacji społeczeństwa obywatelskiego i uczelni wyższych oraz będziemy dzielić się dobrymi praktykami.

W swoich działaniach korzystać będziemy z przykładów rozwiązań stosowanych przez uczelnie wyższe i organizacje społeczne z Europy.

Termin: 01.10.2019 r. (wtorek)

Miejsce: Instytut Politologii; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; sala nr 446

Celem seminarium jest podwyższenie wiedzy pracowników i wolontariuszy organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji w perspektywie indywidualnej i instytucjonalnej oraz zapoznanie z dobrymi praktykami uczelni wyższych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego z Europy w tym zakresie.

Do celów seminarium należy również uwspólnienie i popularyzacja doświadczeń z realizacji wcześniejszych projektów w Polsce, dotyczących sprawiedliwej elektroniki i pokrewnych oraz zapoznanie z wybranymi produktami projektu „Sprawiedliwa Elektronika”.

Celem długoterminowym seminarium będzie zbudowanie kapitału społecznego i instytucjonalnego wokół problematyki odpowiedzialnej konsumpcji (z wykorzystaniem doświadczeń projektu „Sprawiedliwa Elektronika” i pokrewnych), który osiągnięty zostanie poprzez ułatwienie powiązań pomiędzy uczelniami a organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, sformułowanie postulatów i propozycji wspólnych przedsięwzięć oraz ram dla dalszej współpracy.

Zobacz: Program seminarium IWKiP – Sprawiedliwa Elektronika, 1.10.2019

Organizatorzy kierują zaproszenie przede wszystkim do organizacji, które zajmują się tematem odpowiedzialnej konsumpcji, praw człowieka i praw pracowniczych, odpowiedzialnością społeczną biznesu, edukacją globalną, zrównoważonym rozwojem oraz ochroną środowiska.

ZGŁOSZENIA: Stefan Zgliczyński, tel. 22 624 17 27, e-mail: redakcja [at] monde-diplomatique.pl, w tytule wiadomości prosimy napisać: Seminarium z cyklu: Sprawiedliwa elektronika 1 października 2019 (prosimy pisać z kopią na adres: [email protected]).

Istnieje możliwość uzyskania zwrotu kosztów podróży i noclegu dla uczestników i uczestniczek seminarium. Warunkiem zwrotu kosztów jest uprzednie uzgodnienie tego z organizatorami i spełnienie warunków formalnych.

Organizatorzy:

 

Instytut Wydawniczy “Książka i Prasa” we współpracy z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności (IGO), “Le Monde Diplomatique edycja polska” i Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie (FKO)

Partner: Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska

Partner akademicki seminarium: Instytut Politologii; Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści wyrażone w tym materiale odpowiada wyłącznie Fundacja Instytut Wydawniczy “Książka i Prasa”. Opinie te w żadnym wypadku nie wyrażają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

.

 Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Sprawiedliwa Elektronika” oraz w ramach szerszego przedsięwzięcia o nazwie „Make ICT Fair”, wspólnej kampanii kilku europejskich organizacji pozarządowych i uczelni wyższych.

.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, , , , , , ,