Stanowisko IGO ws. sytuacji w strefie Gazy

gaza

Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) potępia ataki sił zbrojnych Izraela na cywilne cele w Strefie Gazy. Ataki te – w znacznej części skierowane na domy mieszkalne, szpitale, szkoły używane jako schrony, jak również blokowanie dostępu ratownikom medycznym do zbombardowanych dzielnic oraz odmawianie pomocy humanitarnej są jaskrawym naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego i jako takie stanowią zbrodnie wojenne.

IGO przyłącza się do petycji wzywającej polski rząd do zerwania współpracy wojskowej z Izraelem oraz zachęca wszystkich do jej podpisania, jak i do udziału w demonstracji w tej sprawie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (najbliższy piątek o godz. 16-stej).

Rząd Polski powinien również podjąć kroki w celu niezwłocznego skierowania przez Radę Bezpieczeństwa ONZ sytuacji w Strefie Gazy do Międzynarodowego Trybunału Karnego tak, aby wszyscy potencjalnie winni naruszenia prawa międzynarodowego – tak Izrael, jak i palestyńskie organizacje zbrojne – mogli zostać z nich rozliczeni.

W chwili obecnej, dane United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs z 23 lipca wskazują, że armia izraelska zabiła 697 osób w Strefie Gazy, z czego aż 543 osoby (78 proc.) to cywile – w tym 86 kobiet i 170 dzieci, a tylko 115 osób (16%) to członkowie ugrupowań zbrojnych. Status pozostałych 39 ofiar (6%) pozostaje nieznany. Co najmniej 3,993 osoby są ranne lub ciężko ranne – znów głównie kobiety (698) i dzieci (1,213). Świadczy to o tym, że cywile są celowym obiektem ataków.

Te same dane wskazują, że palestyńskie organizacje zbrojne zabiły dwóch izraelskich cywili oraz 35 izraelskich żołnierzy, co stanowi odpowiednio 5% i 95 % ofiar izraelskich.

Obecny od dawna w Strefie Gazy kryzys humanitarny, eskalował do nowego poziomu: w wyniku bombardowań co najmniej 140,000 mieszkańców jest pozbawionych dachu na głową, zniszczonych zostało 116 szkół, 18 ośrodków zdrowia, 3,230 domów, a kolejnych 3,750 domów zostało uszkodzonych. To tylko fragment rozgrywającego się w Stefie Gazy kryzysu – kryzysu ludzkiej godności.

W ostatniej eskalacji przemocy będącej efektem ataku Izraela na Strefę Gazy, bardzo ważna jest nie tylko dysproporcja ofiar (2 izraelskie ofiary cywilne, 491 palestyńskich ofiar cywilnych), ale przede wszystkim punkt wyjściowy tego konfliktu. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego nie ma wątpliwości, że państwo okupujące – którym bez wątpienia jest w tej sytuacji Izrael – ponosi odpowiedzialność za zapewnienie okupowanej przez siebie ludności normalnej i bezpiecznej egzystencji oraz zabezpieczenie jej podstawowych praw człowieka.

Jak wskazują niezliczone raporty organizacji praw człowieka oraz agencji i organów ONZ, Izrael swoimi działaniami i zaniechaniami doprowadził do sytuacji kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy całkowicie ignorując potrzeby żyjącej tam ludności oraz swoje obowiązki wynikające z prawa międzynarodowego.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce: