Światowy system żywnościowy czyli… nasza przyszłość

Przegląd webinariów i debat o żywności dla konsumentów w Polsce oraz rolnikach i rolniczkach w Polsce i krajach globalnego Południa.

Żywność - debaty i webinariaJeśli chcemy mieć wpływ na to, jaką żywność spożywamy, najlepiej zdrową i jednocześnie po przystępnych cenach, to warto wiedzieć, jak obecnie wygląda światowy system żywnościowy. W ten sposób robimy też pierwszy krok w kierunku świata bez głodu.

System produkcji i handlu żywnością w Polsce jest bezpośrednio związany z tymi elementami w skali międzynarodowej. Zarówno konsumenci w Polsce, jak i w mieszkańcy krajów globalnego Południa mogliby skorzystać na zmianach. Ale czy są one w ogóle możliwe?

Tej jesieni IGO przygotowało szereg propozycji włączenia się w taką dyskusję. Przedstawiamy nagrania z serii webinariów dotyczących żywności – warto się zapoznać z najciekawszymi tematami. Przypominamy również wybrane zagadnienia z debat, które odbyły się w Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie i Olsztynie. Zapraszamy również na nową mikrostronę, na którą warto wejść, by zdobyć podstawowe informacje o przyczynach głodu na świecie i zainteresować nią znajomych.

Webinaria – przegląd tematów

1. Perspektywa praw człowieka a walka z głodem na świecie

Prowadzący: Marcin Wojtalik (IGO)

Zobacz: Zapis wideo tego webinarium.

2. Suwerenność żywnościowa jako sposób na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju

Prowadzące: Nina Józefina Bąk (Kooperatywa Dobrze), Marta Gontarska (IGO)

Zobacz: Zapis wideo tego webinarium.

3. Alternatywne systemy żywnościowe

Prowadzący: Emilia Ślimko (Fundacja Otwarty Plan), Jędrzej Cyganik (Nyeleni Polska)

Zobacz: Zapis wideo tego webinarium.

4. Oddolne inicjatywy rolniczek i rolników w krajach Południa i Północy na rzecz wspólnych celów, zbieżnych z potrzebami konsumentów i społeczeństw

Prowadzący: Joanna Bojczewska (Nyeleni Polska), Marcin Wojtalik (IGO)

Zobacz: Zapis wideo tego webinarium.

5. W kierunku współpracy

Prowadzące: Ewa Smuk-Stratenwerth (Ekologiczny Uniwersytet Ludowy), Joanna Bojczewska (Nyleni Polska)

Zobacz: Zapis wideo tego webinarium.

6. Żywność – logika zysku, logika społeczeństw

Prowadząca: Dorota Metera

Zobacz: Zapis wideo tego webinarium.

Zapisy wideo wszystkich webinariów umieszczamy na playliście IGO pod tytułem „webinaria”.

Debaty

Globalnym kontekstem debat są Cele Zrównoważonego Rozwoju i Tydzień Edukacji Globalnej, a krajowym – wzrost cen żywności (przykład masła) w Polsce i działania ruchu na rzecz suwerenności żywnościowej Nyeleni Polska.

W Bydgoszczy debata odbyła się w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i była ciekawą okazją do skonfrontowania perspektywy akademickiej z propozycjami formułowanymi przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Podczas debaty „Miasto-wieś-przyszłość” przedstawiciel IGO rozszerzył perspektywę rozmowy, przedstawiając rzeczywistość globalnego Południa na przykładzie krajów takich jak Kamerun, Uganda czy Nikaragua.

Głównym wątkiem debaty zorganizowanej w Lublinie we współpracy z Kooperatywą Lubelską była kwestia wpływu przemysłowej produkcji żywności na społeczeństwo. Jarosław Urbański, autor książki „Społeczeństwo bez mięsa”, przekonywał, że do argumentów etycznych za wegetarianizmem, dołączyły nowe argumenty: obywatelskie i ekonomiczne.

Debata w Olsztynie, współorganizowana z Federacją Organizacji Socjalnych FOSa, włączyła do dyskusji dużą część uczestników, którzy łączyli kwestie żywności z szerszymi problemami społeczeństw i sprawami gospodarki, współczesnego stylu życia i globalizacji. Przedstawicielka Polskiej Federacji Banków Żywności, dr Bilska przedstawiła zaskakujące dane dotyczące marnowania żywności. Dr Gerwin natomiast przekonywał, że do wzrostu jakości żywności konieczne jest (i możliwe) wzmocnienie demokracji na wszystkich poziomach: lokalnym, krajowym i globalnym.

Bardzo żywa dyskusja była również podczas debaty zorganizowanej wspólnie z Centrum Wolontariatu w Kielcach. Kanwą rozmowy była mapa świata ukazująca świat widziany z punktu widzenia Azji, i odwzorowującą rzeczywistą wielkość poszczególnych krajów i kontynentów. Przedstawiciel IGO nawiązał do niedawnego wzrostu cen masła w Polsce i na tym przykładzie przedstawił mechanizmy rządzące światowym systemem żywnościowym. Uczestnicy i uczestniczki poszukiwali odpowiedzi na pytanie, co można zrobić, aby w Polsce marnować mniej żywności, a na świecie zlikwidować problem głodu i niedożywienia.

Podczas debaty w Katowicach szczególnie uwypukliły się wątki lokalne. Dr Małgorzata Tkacz-Janik podzieliła się swoim bogatym doświadczeniem nie tylko z pracy społecznej, obywatelskiej, politycznej, ale też jako restauratorki na Śląsku. Pani Dobrosława Egner zaprezentowała – budzące duże zainteresowanie zebranych – projekty dotyczące tematyki globalnej w ramach edukacji pozaformalnej i formalnej: ogródki przyszkolne, sklepik Sprawiedliwego Handlu i inne. Podczas debaty zawiązała się grupa uczestniczek i uczestników, którzy pragną założyć w Katowicach kooperatywę spożywczą – zgodnie z hasłem: myśl globalnie, działaj lokalnie.

Spotkania organizacji, ekspertów i rolników

Równolegle do działań edukacyjnych IGO zaangażowane jest we współpracę z ruchem na rzecz suwerenności żywnościowej Nyeleni Polska. Wspólnie przygotowujemy międzypokoleniowe spotkanie rolników w dniach 1-3 grudnia, a na styczeń 2018 r. zapowiadamy większe wydarzenie – I Forum Nyeleni Polska, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych działaniami na rzecz lepszego systemu żywnościowego: organizacje pozarządowe, ekspertów, kooperatywy i spółdzielnie spożywcze, aktywistów, przedstawicieli świata nauki i media.

Aktualności na ten temat warto śledzić na stronie: https://www.nyeleni.pl.

.
WebinaLogo Polska Pomocria i debaty organizowane są w ramach projektu „Drobni rolnicy pokonują głód na świecie”.  Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Projekt wspóFlaga UEłfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści wyrażone w tym materiale odpowiada wyłącznie Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Opinie te w żadnym wypadku nie wyrażają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

 

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

,