Więcej o projekcie – dla uczelni

Seminaria dydaktyczne promujące edukację globalną w ośrodkach akademickich w Katowicach i Kielcach

Jesienią ruszyliśmy z promocją działań projektu „Nauczycielki zmieniają świat” w środowisku akademickim. 16 października 2014 roku współorganizowaliśmy I Śląskie Seminarium Dydaktyczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, gdzie wspólnie…

Szkolenia dla nauczycieli i studentów z edukacji globalnej

Trenerki Instytutu Globalnej Odpowiedzialności w ramach projektu „Nauczycielki zmieniają świat” prowadzą szkolenia dla studentek i studentów oraz nauczycielek i nauczycieli, które mają na celu zapoznanie ich z edukacją globalną i…

Wizyta studyjna w Liverpoolu

W dniach 10-14 listopada 2013 roku grupa sześciorga akademików z różnych ośrodków uniwersyteckich w Polsce wzięła udział w wizycie studyjnej na Liverpool Hope University. Podczas wizyty wykładowcy i wykładowczynie z…

Międzynarodowe seminarium naukowe pt. Akademia a problematyka globalna organizowane wspólnie z Instytutem Politologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

27 września 2013 roku odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. Akademia a problematyka globalna. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego IP UKSW) w Warszawie oraz…

Dobre praktyki z Austrii i Wielkiej Brytanii

W ramach dzielenia się doświadczeniami i poszukiwania inspiracji do włączenia edukacji globalnej do zajęć akademickich partnerzy z Austrii i Wielkiej Brytanii przygotowali raporty przedstawiające dobre praktyki z ich ośrodków uniwersyteckich….