EPAs

Czym TTIP różni się od EPAs

TTIP i EPAs to dwie najbardziej kontestowane w Europie umowy gospodarcze. Wiele je łączy, ale warto pamiętać też o fundamentalnych różnicach pomiędzy obydwoma porozumieniami.