media

Mural Mowa o większości świata

“Mowa o większości świata” – projekt ruszył pełną parą

Otrzymaliśmy wsparcie w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Prowadzimy projekt “Mowa o większości świata”, którego celem jest przeciwdziałanie dyskryminującemu wizerunkowi osób…