Minerały konfliktu

Dla wielu ludzi na świecie bogactwa naturalne nie są błogosławieństwem, ale prawdziwym przekleństwem. Duża część z nich wydobywana jest w regionach objętych konfliktami zbrojnymi, na przykład w Demokratycznej Republice Konga i innych krajach Afryki, Kolumbii czy Birmie, gdzie kopalnie znajdują się w rękach przestępczych grup zbrojnych, które stale dopuszczają się przemocy, gwałtów i łamania praw człowieka. Część pozyskiwanych w ten sposób cennych minerałów zyskała niechlubne miano minerałów konfliktu.

Są nimi cyna, tantal, wolfram i złoto, używane do produkcji wielu towarów, z których na co dzień korzystamy. Metale te znajdują się we wszystkich urządzeniach elektronicznych: smartfonach, laptopach, tabletach, ale także samochodach, żarówkach czy sprzęcie AGD. W ten sposób kupowane przez nas produkty finansują niektóre z najbardziej brutalnych konfliktów zbrojnych na świecie.

Nadarza się właśnie jedyna okazja by to zmienić!

Unia Europejska planuje przyjąć prawo, które ma na celu ukrócenie handlu minerałami konfliktu. Parlament Europejski przedstawił mocny projekt legislacji w tej sprawie. Jeśli państwa wspólnoty go poprą, wówczas wszystkie firmy wykorzystujące cynę, tantal, wolfram i złoto w swoich produktach lub importujące te metale, będą miały obowiązek zadbania o to, by były one pozyskiwane w sposób etyczny. Firmy będą musiały sprawdzać, skąd pochodzą surowce i czy nie finansują one krwawych konfliktów oraz naruszania praw człowieka.

Aby tak się stało, państwa Unii muszą wypracować wspólne stanowisko, popierające nowe prawo. W tych negocjacjach Polskę reprezentuje Minister Gospodarki, Janusz Piechociński. Wspólnie walczmy o to, by korporacje, produkujące nasze urządzenia, nie przykładały ręki do wyzysku i finansowania krwawych konfliktów!

Więcej na: http://www.mineralykonfliktu.pl

Warsztat „Odpowiedzialnie o surowcach”

Czy zastanawiałyście/liście się kiedyś nad tym, gdzie mają początek przedmioty codziennego użytku, takie jak telefony komórkowe, komputery czy samochody? Co tak naprawdę oznacza odpowiedzialna konsumpcja i rozwój technologiczny?   Podczas…

Połowiczny sukces w walce o etyczną elektronikę

Parlament Europejski przyjął przepisy, nakładające na importerów tzw. “krwawych minerałów” obowiązek kontroli czy sprowadzane przez nich surowce nie finansują konfliktów zbrojnych. W przepisach jest jednak wiele wyjątków, co krytykują organizacje…

Za słabe porozumienie w spr. minerałów konfliktu

Po kilku miesiącach negocjacji Komisja, Parlament i Rada Europejska osiągnęły porozumienie dotyczące uregulowania handlu tzw. minerałami konfliktu. Jednak zdaniem IGO i kilkudziesięciu innych europejskich organizacji zwyciężyły interesy korporacji nad troską…

Jak Unia powinna uregulować handel minerałami konfliktu?

Unia Europejska pracuje nad przyjęciem przepisów, które uregulują handel minerałami konfliktu. W procesie tzw. Trialogu, czyli dyskusji pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Unii Europejskiej, wypracowany ma zostać kompromis….

Nie ma zgody na miękkie prawo dotyczące minerałów

Trzy główne instytucje Unii Europejskiej: Komisja, Rada i Parlament rozpoczynają dziś oficjalne negocjacje w sprawie uregulowania handlu minerałami konfliktu. Instytut Globalnej Odpowiedzialności i dziesiątki innych organizacji wzywają Unię, by nie…