Webinarium “Perspektywa praw człowieka a walka z głodem na świecie”

Webinarium pod tytułem “Perspektywa praw człowieka a walka z głodem na świecie”, które odbędzie się we wtorek 17 października 2017 r. o godz. 20:00.

Aktualizacja: zapis wideo tego webinarium znajduje się na kanale YouTube IGO.

Webinarium nr 1 (2017)Martwi Cię, że na świecie wciąż jest głód, w polskich sklepach ceny żywności rosną, a jej jakość się obniża? Zastanawiasz się, jak to możliwe, że pomimo setek miliardów dolarów przeznaczanych na pomoc rozwojową na świecie wciąż jest głód? Podczas webinarium poznasz wyjaśnienie tych zjawisk i dowiesz się, co możemy zrobić, aby światowy system żywnościowy bardziej służył ludziom. Pomocna będzie przy tym koncepcja perspektywy praw człowieka w rozwoju, która – choć oficjalnie przyjęta wśród państw Unii Europejskiej – do tej pory w Polsce była znana tylko nielicznym. Webinarium skutecznie przybliży Ci tę koncepcję i pozwoli Ci zastosować ją w swoich działaniach.

W ramach webinarium poruszymy następujące tematy:

  • Perspektywa praw człowieka we współpracy rozwojowej (ang. HRBA – Human Rights Based Approach to Development).
  • Omówimy dokumenty międzynarodowe odnoszące się do HRBA.
  • Wyjaśnimy na czym polega perspektywa praw człowieka w odniesieniu do prawa do żywności i walki z głodem w krajach globalnego Południa.
  • Omówimy związki pomiędzy perspektywą praw człowieka, walką z głodem i wsparciem drobnych rolników a politykami realizowanymi przez Unię Europejską i Polskę, w tym politykę rozwojową, politykę rolną oraz politykę handlową.
  • Przedstawimy, jak wygląda organizacja dystrybucji żywności, dostępu do ziemi i innych środków produkcji, organizacja rynków rolnych, polityka rolna a poziomie międzynarodowym i lokalnym oraz prawo do pracy zapewniającej odpowiednie dochody.

O prowadzącym:

Marcin Wojtalik – ekspert Instytutu Globalnej Odpowiedzialności, od 2002 r. zajmuje się zawodowo tematyką edukacji globalnej i wzajemnych relacji między krajami bogatymi a biednymi; autor licznych publikacji z tej tematyki, szkoleniowiec. Pełnił funkcje we władzach szeregu organizacji pozarządowych, m.in. w Amnesty International, Grupie Zagranica, Akcji Demokracja. W latach 2012-2015 członek Rady Programowej Współpracy Rozwojowej przy Ministrze Spraw Zagranicznych. Obecnie specjalizuje się w tematyce żywności, lecz angażował się również w badania i rzecznictwo dotyczące m.in. monitoringu pomocy rozwojowej, międzynarodowych umów handlowych (m.in. TTIP, CETA) i innych tematów dotyczących spraw globalnych.

Jak się włączyć?

Link do rejestracji: REJESTRACJA na to webinarium – zarejestruj się teraz!

Udostępnij swoim znajomym informację o tym webinarium – wydarzenie na FB

Więcej o webinariach:

Instytut Globalnej Odpowiedzialności planuje zorganizowanie 6 webinariów dotyczących tematyki suwerenności żywnościowej. Temat ten dotyczy tak samo ludzi w Polsce i w ubogich krajach globalnego Południa i łączy postulaty producentów żywności i konsumentów, którzy pragną żywności zdrowej i dostępnej dla każdego. Suwerenność żywnościowa jest jednym z podstawowych rozwiązań na rzecz bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego systemu żywnościowego – zarówno w skali krajowej, jak i światowej. Seria webinariów przybliży uczestnikom i uczestniczkom tematykę suwerenności żywnościowej z różnych perspektyw i sprawi, że będą oni mogli przekazywać tę wiedzę dalej i wykorzystywać ją w swojej działalności społecznej.

Tematy webinariów w 2017 r.:

1. Perspektywa praw człowieka we współpracy rozwojowej a prawo do żywności i walka z głodem.
2. Suwerenność żywnościowa jako sposób na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.
3. W kierunku współpracy – analiza możliwości współpracy pomiędzy polskimi inicjatywami i środowiskami na rzecz suwerenności i zrównoważonego rolnictwa a polskimi organizacjami zajmującymi się tematyką globalną i środowiskami akademickimi.
4. Żywność – logika zysku, logika społeczeństw.
5. Alternatywne systemy żywnościowe.
6. Oddolne inicjatywy rolniczek i rolników w krajach Południa i Północy na rzecz wspólnych celów, zbieżnych z potrzebami konsumentów i społeczeństw.

Osoby, które wezmą udział w co najmniej 3 webinariach z całego cyklu, otrzymają od IGO wirtualne certyfikaty i cenne publikacje tematyczne.

 

WebinaLogo Polska Pomocria organizowane są w ramach projektu „Drobni rolnicy pokonują głód na świecie”.  Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Projekt wspóFlaga UEłfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści wyrażone w tym materiale odpowiada wyłącznie Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Opinie te w żadnym wypadku nie wyrażają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

 

Kontakt: [ webinaria @ igo . org . pl ], https://igo.org.pl/tag/webinaria

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce: