Wizyta studyjna w Liverpoolu

zdjecie_2

W dniach 10-14 listopada 2013 roku grupa sześciorga akademików z różnych ośrodków uniwersyteckich w Polsce wzięła udział w wizycie studyjnej na Liverpool Hope University.

Podczas wizyty wykładowcy i wykładowczynie z Polski, wspólnie z grupą czeskich akademików, wzięli udział w szeregu spotkań, w tym w zajęciach ze studentami, seminarium z wykładowcami i wykładowczyniami z różnych brytyjskich uczelni, którzy prezentowali swoje rozumienie edukacji globalnej/ globalnego uczenia się/ edukacji dla trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz wizytowali szkoły na różnym poziomie edukacyjnym przyglądając się pracy absolwentów i absolwentek Liverpool Hope University. Zaproponowany program miał na celu zapoznanie polskich wykładowczyń i wykładowców z brytyjskimi praktykami z zakresu edukacji globalnej, pokazanie metod wykorzystywanych przez nauczycielki i nauczycieli we wprowadzaniu edukacji globalnej, w tym w sposób szczególny metody filozoficznych dociekań (ang. philosophy for children) oraz dramy, a także pokazanie szerszego kontekstu ważności edukacji globalnej na przykładzie edukacji wieloetnicznego społeczeństwa brytyjskiego.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce: