Wyniki projektu “Mowa o większości świata”

Polska powoli staje się krajem bardziej różnorodnym narodowościowo i etnicznie, lecz wciąż cudzoziemcy stanowią niecały 1% społeczeństwa. Oznacza to, że wiedza Polaków i Polek o ludziach zamieszkujących kraje odległe geograficznie, opiera się na wiadomościach z mediów, kultury popularnej, kościoła czy szkoły, powtarzanych bezrefleksyjnie zasłyszanych opiniach traktowanych jak fakty. To źródło wielu stereotypów i często prowadzi do postaw dyskryminujących.

Projekt „Mowa o większości świata” współfinansowany przez Fundusze EOG zapewnił systemowe wsparcie 4 grupom (nauczycielom, mediom, NGOsom i aktywistom) kształtującym wizerunek krajów globalnego Południa oraz ich mieszkańców w Polsce, by mogły one bardziej świadomie przeciwdziałać stereotypom i zapobiegać uprzedzeniom. W ramach projektu zorganizowano 23 szkolenia, w większości dwu-modułowe, na których przeszkolono łącznie 364 osoby.

Podczas szkoleń trenerzy i trenerki posługiwały się innowacyjnymi w Polsce metodami: metodą dociekań filozoficznych na rzecz globalnego obywatelstwa (ang. philosophy for global citizenship P4GC), a także elementami metody otwartych przestrzeni dla dialogu i dociekań. Przez okres trwania projektu prowadzono także monitoring mediów pod kątem antydyskryminacyjnym i wysyłano interwencje do mediów. Trwałą pomocą w dalszych działaniach przeszkolonych osób jest wydane w projekcie czwarte zmienione wydanie poradnika „Jak mówić o większości świata?” oraz pięć krótkich animacji mających na celu przełamywanie stereotypów i pobudzanie do refleksji. Efektem projektu są także trzy murale w Żywcu, Jeleniej Górze i Poznaniu wykonane przez uczestniczki i uczestników warsztatów dla aktywistów i aktywistek. Murale powstały dzięki współpracy z Fundacją KLAMRA i działającym w niej twórcą street-artu – Dariuszem Paczkowskim. Ponadto, dzięki zaplanowanemu z projekcie rozwojowi instytucjonalnemu IGO podniosło ekspertyzę swoich pracowniczek w zakresie pracy metodą dociekań filozoficznych (P4C) oraz edukacji antydyskryminacyjnej (współpraca z TEA przy poradniku oraz członkostwo
osobowe członkini zarządu IGO w TEA).

baner

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce: