Zadłużenie a walka z ubóstwem

Przedstawiamy nową publikację merytoryczną na temat zadłużenia krajów globalnego Południa, istotnego aspektu finansowania rozwoju.

Pobierz PDF: Zadłużenie a walka z ubóstwem

 

Publikacja jest kontynuacją wcześniejszej publikacji IGO, wydanej w 2018 r., pt. Wprowadzenie do tematyki zadłużenia krajów globalnego Południa.

Autor: Jan Chudzyński
Wydawca: Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO), https://igo.org.pl

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Instytutu Globalnej Odpowiedzialności (IGO). Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2018. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej. Treść licencji jest dostępna na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl

Pobierz:

 

Logo Polska PomocProjekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być
utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści wyrażone w tym
materiale odpowiada wyłącznie Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Opinie
te w żadnym wypadku nie wyrażają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

 

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

,