Zapraszamy do zamawiania zestawu materiałów edukacyjnych do prowadzenia edukacji globalnej w przedszkolach

Program Zrozum świat – przedszkola to pierwszy w Polsce zestaw materiałów z elementami dociekań filozoficznych dla dzieci i pedagogiki przeżyć do prowadzenia edukacji globalnej w przedszkolach.

Materiały wpisują się w podstawę programową dla przedszkoli i zapewniają możliwość prowadzenia inspirujących i ciekawych dla dzieci zajęć. Wszystkie materiały powstały w ścisłej współpracy z nauczycielami, nauczycielkami i dziećmi w Polsce, Bułgarii, Anglii i na Cyprze.

Całość materiałów można otrzymać odsyłając do nas broszurę zamówieniową: zamowienie_pakietu_edukacyjnego

Chcesz otrzymać pakiet bezpłatnych materiałów? Przeprowadź zajęcia
z wykorzystaniem ćwiczeń zamieszczonych w tej broszurze, wypełnij
i odeślij nam formularz na adres:
Anna Huminiak, Instytut Globalnej Odpowiedzialności,
ul. Noakowskiego 10 lok. 6A, 00-666 Warszawa

 

Pakiet edukacyjny zawiera:
Przygody Zoga
Opowiastka o kosmicie, który, zwiedzając planetę Ziemię, doświadcza, czym jest różnorodność. Razem z Zogiem dzieci poznają kwestie globalnych współzależności, zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości, uczą się doceniać piękno planety, na której żyją. Format A3.

Tosia odkrywa czekoladę
Bohaterką tej bajki jest mały miś Tosia, który wyrusza w niezwykłą podróż, odkrywając kolejne ogniwa łańcucha produkcji i dystrybucji swojej ulubionej czekolady. Historia Tosi jest punktem wyjścia do rozmowy z dziećmi o sprawiedliwości oraz o jakości żywności, którą spożywamy – jej pochodzeniu i przetwarzaniu. Format A3

Lilka urządza piknik
Bajka, w której mała dziewczynka Lilka poznaje i docenia pracę drobnych lokalnych rolników i producentów, odkrywa nasz związek z przyrodą oraz znaczenie zrównoważonego rozwoju dla naszej przyszłości. Format A3

Gry i zabawy z Zogiem
Zbiór krótkich gier i zabaw nawiązujący do treści bajki Przygody Zoga, które wprowadzają w świat empatii, tolerancji i czynienia dobra wobec innych, pomagają dzieciom uświadomić sobie potrzebę bycia odpowiedzialnym za świat oraz rozumienia uczuć własnych i cudzych. To zbiór pomysłów na kreatywne spędzenie czasu, kształcenie czynności myślowych i poznawanie świata wraz z jego różnorodnością oraz rozwijanie zachowań prospołecznych dzieci.

Zrozum świat – przedszkola
Zestaw scenariuszy zajęć z zakresu edukacji globalnej dla przedszkoli. Pierwszy w Polsce zestaw pełnych scenariuszy zajęć wraz z materiałami dodatkowymi wykorzystujący elementy dociekań filozoficznych dla dzieci oraz pedagogiki przeżyć w edukacji globalnej. Scenariusze nawiązują treścią do bajek o Zogu, Tosi i Lilce i pozwalają pogłębić zarysowaną w nich tematykę. Wszystkie scenariusze zostały przetestowane w kilkudziesięciu przedszkolach w Polsce, Anglii, Bułgarii i na Cyprze oraz sprawdzone przez
metodyków.

Pytania dotyczące zamówień oraz włączenia placówki w działania edukacyjne w ramach projektu proszę kierować do koordynatorki projektu Anny Huminiak na adres:
anna. huminiak [małpa] igo. org. pl

 

Materiałeu-195e7c5ey zostały wydane w ramach projektów „Zrozum świat przedszkola ” współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz „Bliżej świata” współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014r.

 

logoppPublikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Instytutu Globalnej Odpowiedzialności i partnerów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej,

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce: