Zasoby wody i bezpieczeństwo żywnościowe na świecie – raport HLPE, cz. 1.

tekst_nr_8

Okładka szkicu zakresu tematycznego dla raportu HLPE, https://www.fao.org;

18 lutego 2014

Od 21 stycznia do 20 lutego 2014 roku Panel Ekspertów Wysokiego Szczebla – HLPE (ang. High Level Panel of Experts) prowadzi otwarte internetowe konsultacje dotyczące przyszłego raportu na temat globalnych zasobów wody i wynikającego z tej kwestii bezpieczeństwa żywnościowego1. Stworzenie publikacji zainicjował Komitet ds. Bezpieczeństwa Żywnościowego na Świecie – CFS (Committee on World Food Security), w trakcie 40 sesji w 2013 roku, podczas której poproszono HLPE o zgłębienie tych dwóch zagadnień i zaprezentowanie wyników przed sesją w roku 2015. CFS określiło oba tematy jako filary zrównoważonego rozwoju i zaznaczyło ich wpływ na wiele dziedzin ludzkiego życia, takich jak: zdrowie, dieta czy produkcja rolna.

W treści powstającego raportu mają znaleźć się szczegółowe dane dotyczące sposobów zarządzania wodą przez regiony i kraje. Pod uwagę będzie brana zarówno ilość zużywanej wody, jak i jej jakość. Główny przedmiot badań będą stanowiły systemy zarządzania tym zasobem w procesie przetwórczym, w różnych rodzajach konsumpcji oraz w produkcji rolnej, a także ich wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe w rejonie. Publikacja będzie zawierała również szereg rekomendacji mających na celu poprawę obecnego poziomu dostępności i sposobów wykorzystywania wody w dłuższej perspektywie. Jednym z jej głównych założeń będzie wsparcie działań sektora publicznego i prywatnego, a także globalnego społeczeństwa.

HLPE zachęca wszystkie organizacje, niezależnych ekspertów i badaczy do wzięcia udziału w otwartych internetowych konsultacjach, które prowadzi do końca lutego 2014 roku. Specjalnie utworzone w tym celu forum służy do wymiany poglądów, a przede wszystkim do wspólnego opracowania szczegółowej problematyki raportu. IGO zaprasza wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia forum i zabrania głosu w tej sprawie.

Jak dotąd swoimi pomysłami podzielili się m.in. przedstawiciele: Banku Zachodniego, Banku Światowego, instytucji religijnych, Rządu Federalnego Niemiec, Ministerstwa Rolnictwa w Sudanie i Bhutanie, organizacji takich jak Defra, IPC, FIAN, CSIRO, FAO czy CACAARI lub JKUAT. W kolejnych częściach przedstawimy wysuwane przez nie propozycje.

Szkic zakresu tematycznego: https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/PT_Water/Docs/HLPE_Scope_Water_food_Security_EN.pdf

adres forum konsultacyjnego: https://www.fao.org/fsnforum/cfs-hlpe/water-food-security-scope

1 Warto zwrócić uwagę, że przy odpowiednich działaniach rzeczniczych raport ekspertów HLPE może posłużyć jako podstawa w stworzeniu zestawu wytycznych w zakresie zarządzania zasobami wodnymi i uzupełnić tym samym lukę w Dobrowolnych Wytycznych Dotyczących Odpowiedzialnego Zarządzania Własnością Ziemi, Łowisk i Obszarów Leśnych w Kontekście Bezpieczeństwa Żywnościowego Krajów (IGO, 2013).