Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Nasze publikacje
Publikacje opublikowane przez IGO lub we współpracy z innymi organizacjami.

Nasze publikacje

Lista publikacji wydanych drukiem

Solidarność międzynarodowa dla myślących - broszura na temat głównych wyzwań dla sprawiedliwości globalnej (2010)

Polska pomoc rozwojowa - o co chodzi? - broszura z podstawowymi faktami o polskiej współpracy na rzecz rozwoju (2010)

Wolontariat w solidarności międzynarodowej - raport prezentujący nowy model zaangażowania wolontariuszy w działania organizacji na rzecz solidarności międzynarodowej (2010)

Wolontariat na rzecz solidarności międzynarodowej w zagranicznych organizacjach pozarządowych - analiza kapitału społecznego w organizacjach pomocowych w Europie i krajach Południa (2010)

Jemy! A kto płaci? - zestaw scenariuszy dla gimnazjum na temat konsumpcji w Polsce i suwerenności żywnościowej w krajach Południa (2010)

Raport Polska pomoc zagraniczna 2009 - wydany przez Grupę Zagranica we wrześniu 2010 roku

Spójność Polityk na rzecz Rozwoju - poradnik dla polskich parlamentarzystów na temat PCD (policy coherence for development)

Polska pomoc zagraniczna w 2008 roku. Niezależny raport organizacji pozarządowych - wydany przez Grupę Zagranica we wrześniu 2009 r.

Polska pomoc: Czas na krajowe strategie pomocy - policy brief

Poradnik "Jak mówić o większości świata. Rzetelna  edukacja o krajach Południa" - drugie wydanie poradnika z 2008 r., opublikowane przez Polską Akcję Humanitarną w 2010 r.

Polska pomoc zagraniczna 2007. Raport z monitoringu przeprowadzonego przez organizacje pozarządowe - raport wydany we wrześniu 2008 r. przez Grupę Zagranica

Zgodność projektu programu polskiej pomocy na 2009 rok z Programem Działań z Akry (AAA) (2008)

Polska pomoc rozwojowa a Deklaracja ONZ o Prawie do Rozwoju. Próba oceny - w: Polski raport Social Watch 2008 (strony 95-98)

Globalna Północ-Globalne Południe. Tanzania (2008)

Poradnik  "Jak mówić o większości świata. Jak rzetelnie informować o krajach globalnego Południa" (2008)

Globalna Północ-Globalne Południe. Nr 1 (2008)

Ulotka AMIGO - Animatorzy Młodzieżowych Inicjatyw Globalnej Odpowiedzialności (2008)

 

 

Publications in English (Publikacje po angielsku):

Polish Aid and EC Spring Package 2010. A chance for New Solidarity

Rights-Based Approach To Development As A New Opportunity And Challenge to Development Cooperation. Conference Paper

About IGO - a folder about our organisation

Compliance of the draft program of Polish foreign aid for 2009 with the Accra Agenda for Action (AAA)

Polish Development Assistance. Summary of Zagranica Group 2009 Report

 

 


Bookmark and Share