Zawłaszczanie ziemi

 WP Post Tabs

Artykuły 2014

 

ECVCLa Via Campesina (LVC) – pol. Droga Chłopska

– to największy, międzynarodowy ruch chłopski, który powstał w Belgii w 1993 roku. Jego inicjatorami i członkami są rolnicy i rolniczki z całego świata. Ruch La Via Campesina został utworzony w…

 

ECVCECVC popiera protest polskich rolników

Europejska Grupa Koordynacyjna La Via Campesina (ang. ECVC) poparła protest Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi oraz lokalnych zwolenników polskich gospodarstw rodzinnych przeciw zbyt rygorystycznym przepisom higienicznym i sanitarnym narzuconym na polskich rolników produkujących przetwory w swoich gospodarstwach.

 

ECVCZasoby wody i bezpieczeństwo żywnościowe na świecie – raport HLPE, cz. 1.

Od 21 stycznia do 20 lutego 2014 roku Panel Ekspertów Wysokiego Szczebla – HLPE (ang. High Level Panel of Experts) prowadzi otwarte internetowe konsultacje dotyczące przyszłego raportu na temat globalnych zasobów wody i wynikającego z tej kwestii bezpieczeństwa żywnościowego.

 

ICPPCICPPC wspiera polskich rolników w proteście przeciwko polityce państwowej.

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (ang. ICPPC) wraz z polskimi rolnikami i grupami ich wspierającymi protestuje przeciw zbyt rygorystycznym przepisom sanitarnym i higienicznym narzuconym na sprzedaż tradycyjnej żywności wytwarzanej przez krajowych drobnych rolników.

 

BułgariaNowe ograniczenia dla zagranicznych inwestorów w Bułgarii.

Jedna z bułgarskich agencji prasowych w Sofii (novinite.com) podała, że kilka dni po odrzuceniu przez Trybunał Konstytucyjny wniosku o przedłużenie moratorium (patrz wpis: Bułgaria znosi zakaz sprzedaży gruntów rolnych obywatelom Unii Europejskiej) na sprzedaż gruntów rolnych inwestorom z UE, rząd Bułgarii ma zamiar wprowadzić nowe ograniczenia prawne w tej kwestii.

 

głód na świecieDlaczego nie powinniśmy ufać korporacjom w kwestii zwalczania głodu na świecie?

Tekst stanowi analizę udziału koncernów ponadnarodowych w globalnym kryzysie żywnościowym. Autor sugeruje, że ich udział jest często związany z rozwijaniem rynków w celu wprowadzania własnych produktów.

 

BułgariaBułgaria znosi zakaz sprzedaży gruntów rolnych obywatelom Unii Europejskiej.

28 stycznia 2014 roku Trybunał Konstytucyjny Republiki Bułgarskiej unieważnił przedłużenie moratorium na sprzedaż gruntów rolnych obywatelom Unii Europejskiej do 2020 roku. Wniosek o wydłużenie tego okresu przedstawiła podczas obrad gromadzenia Narodowego w październiku ubiegłego roku partia Ataka, poparta przez większość głosujących w tej sprawie deputowanych.

 

demo_mini„Operating locally, connected globally”

Pod koniec listopada minionego roku Warszawę odwiedzili kolumbijscy aktywiści działający na rzecz respektowania prawa do ziemi przez rząd oraz korporacje prowadzące inwestycje na terenie całego kraju. Uczestnicy spotkania mieli okazję zagłębić się w zjawisko…

 

Artykuły Archiwum (czytaj…)

 

Termin „zawłaszczanie ziemi” (ang. land grabbing) odnosi się do kontrowersyjnego zjawiska kupowania lub dzierżawienia dużych obszarów ziemi w krajach globalnego Południa przez międzynarodowe firmy lub rządy innych państw przy wsparciu i zachęcie lokalnych rządów.

Przejęta ziemia jest wykorzystywana głównie pod uprawę żywności oraz agropaliw na eksport. Ludność zamieszkująca i uprawiająca dane tereny jest zwykle wysiedlana w inne miejsca, często nie nadające się pod uprawę. Czasem przejmowane ziemie są oficjalnie sklasyfikowane jako nieużytki – mokradła czy lasy. Mimo iż nie uprawia się na nich roli, to pełnią one ważną rolę w lokalnej społeczności, zapewniając pastwiska dla zwierząt, opał itd. Niestety, decyzje o sprzedaży czy dzierżawie tych terenów rzadko konsultuje się z ich mieszkańcami.

Umowy są podpisywane nawet na 100 lat, pozbawiając całe pokolenia bezpieczeństwa posiadania ziemi, a tym samym możliwości wyżywienia swoich rodzin. Żyzne ziemie, które dotychczas zapewniały stabilne źródło dochodów lokalnym społecznościom, są sprzedawane, i to poniżej ich wartości, co jest źródłem lokalnych konfliktów.