Zgodność projektu programu polskiej pomocy na 2009 rok z Programem Działań z Akry (AAA)

 

Zgodność projektu programu polskiej pomocy na 2009 rok z Programem Działań z Akry (AAA) (2008)

 

Znaczny wzrost środków przeznaczonych na pomoc zagraniczną w 2009 roku kieruje uwagę na kwestię jakości polskiej pomocy. Również od niej zależy, czy pieniądze polskich podatników w najlepszy sposób przyczynią się do eliminacji ubóstwa i promowania demokracji na świecie. Współpracę rozwojową można rozpatrywać nie tylko przez pryzmat realizacji zobowiązań, ale też przez poprawę jakości życia ludzi i zapewnienia im praw przysługujących każdemu człowiekowi.

 

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

,