Zostań liderką/liderem edukacji globalnej. Zapraszamy na cykl webinariów

Zapraszamy na cykl webinarów dla Nauczycielek i Nauczycieli, zainteresowanych tematyką edukacji globalnej i zrównoważonego rozwoju oraz organizacją w szkole/ placówce Tygodnia Edukacji Globalnej.

Po każdym webinarium prześlemy newsletter z propozycjami aktywności uczniów.

Do współpracy zaprosiliśmy najlepszych ekspertów (szczegóły poniżej).

Sprawdźcie terminy, zarezerwujcie sobie czas i zapisujcie się koniecznie!

WEBINARIUM I

Globalne wyzwania: o czym mówią nam Cele Zrównoważonego Rozwoju? Co jest ważne dla mnie i dla Ciebie?

 • Współzależności i wyzwania globalne – czym są? jakie są? Perspektywa indywidualna, krajowa i globalna

 • Cele Zrównoważonego Rozwoju – kilka słów o agendzie oraz o tym jak jest realizowana,

 • Co to znaczy, że „nikogo nie zostawimy w tyle”?

 • Kilka słów o podziale świata. Dlaczego łatwiej jest nam go takim zrozumieć?

 • Jak o tym mówić, czyli kilka słów o Kodeksie i o tym jak zacząć mówić o wyzwaniach, a nie problemach.

Prowadząca: Marta GONTARSKA – edukatorka, rzeczniczka i trenerka. Prowadzi projekt europejski „Razem rozwijamy kompetencje: europejskie sieci obywatelsko-uniwersyteckie na rzecz globalnej edukacji w zakresie migracji, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju we współzależnym świecie (InterCap)”. Przez ostatnie trzy lata współpracowała z ośrodkami akademickimi w Polsce w celu włączenia edukacji globalnej do programów studiów na kierunkach pedagogicznych w ramach europejskiego projektu „Nauczycielki zmieniają świat”.

Tematyką rozwojową zajmuje się od 2007 roku, w tym postkolonialną edukacją globalną. Jest autorką raportów i analiz z zakresu współpracy rozwojowej oraz edukacji globalnej, a także wielu materiałów edukacyjnych, w tym współredaktorką monografii naukowej „Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje” (Wydawnictwo Naukowe DSW), redaktorką czwartej edycji poradnika „Jak mówić o większości świata? Jak rzetelnie informować o krajach globalnego Południa?” oraz autorką dwóch tekstów w zbiorze „Globalna układanka, czyli jak definiować problemy globalne, rozumieć je i zajmować się nimi.”

KIEDY: Wtorek, 5 listopada 2019 r., godz. 20.00-21.30

ZAPISZ SIĘ!

WEBINARIUM II

Prawa człowieka a wyzwania globalne

 • Czym jest niepodzielność i współzależność praw człowieka: dlaczego powinniśmy myśleć całościowo i globalnie o prawach politycznych, społeczno-ekonomicznych i solidarnościowych?

 • W jaki sposób naruszenia praw człowieka mogą być przyczyną ubóstwa? Co mają z tym wspólnego korporacje?

 • Jakie są działania globalne (na przykład ONZ) a także lokalne na rzecz redukcji ubóstwa poprzez poprawę przestrzegania praw człowieka?

Prowadząca: Weronika ROKICKA wykładowczyni w Katedrze Azji Południowej Uniwersytetu Warszawskiego; absolwentka indologii i nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie adiunktka na Wydziale Orientalistycznym UW. Dzięki stypendium rządu indyjskiego i programowi Erasmus Mundus studiowała w Indiach i Nepalu. W latach 2011-18 pracowała dla polskiej sekcji Amnesty International, gdzie zajmowała się obszarem praw kobiet i dyskryminacji. Zawodowo śledzi stan przestrzegania praw człowieka i sytuację polityczną w Indiach, Nepalu i Bangladeszu, w tym szczególnie problematykę praw kobiet i przemocy wobec kobiet.

KIEDY: Wtorek, 12 listopada 2019 r., godz. 20.00-21.30

ZAPISZ SIĘ!

WEBINARIUM III

Klimatyczne fakty i mity

  • O co chodzi ze zmianą klimatu, czy i jakie są dowody na jej zachodzenie? Jakie są prawdziwe przyczyny zmian klimatycznych a co jest mitem?
 • Jak obecna zmiana klimatu ma się do zmian klimatu w przeszłości?
 • Jakie mogą być potencjalne następstwa zmian klimatu w Polsce i na świecie?
 • Czy i jak znaczące działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych powinniśmy podjąć?

 Prowadzący: Marcin POPKIEWICZ – analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko. Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu”, „Rewolucja energetyczna. Ale po co?” i „Nauka o klimacie”. Redaktor portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl. Przewodniczący polskiego oddziału ASPO (Association for the Study of Peak Oil) i członek rady programowej INSPRO. Laureat nagrody „Dziennikarze dla klimatu 2015”, „Economicus 2016” za najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną oraz „Promotor Energetyki Odnawialnej 2016”, oraz nagrody „Popularyzator Nauki 2017”.

Jan CHUDZYŃSKI– jest absolwentem studiów w obszarze międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomii rozwoju, a także Szkoły Trenerów dla Dobrego Klimatu Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Interesuje się wpływem idei ekonomicznych na środowisko i społeczeństwo.

Interesuje się badaniami w nurcie political ecology, degrowth oraz wpływem gospodarki i ekonomii na środowisko i społeczeństwo. Jest przekonany, że w dużej mierze to idee ujęte w programach nauczania ekonomii i nauk o zarządzaniu są źródłem kryzysów z jakimi współcześnie się mierzymy. Zajmuje się przygotowywaniem materiałów i analiz dla Instytutu Globalnej Odpowiedzialności

KIEDY: Poniedziałek,18 listopada 2019 r., godz. 18.00-19.30

ZAPISZ SIĘ!

WEBINARIUM IV

Czy potrzebne są nam granice? Współczesne kryzysy humanitarne a migracje

 • Uchodźcy w kontekście współczesnych konfliktów zbrojnych

 • Kim są uchodźcy wewnętrzni?

 • Dlaczego ludzie migrują także z miejsc, w których nie ma konfliktów zbrojnych?

 • Kto tak naprawdę ma prawo decydować o mobilności ludzi na świecie? Czy potrzebne są granice? Czy ruch powinien być nieograniczony?

Prowadząca: Marta PIETRUSIŃSKA (Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski) socjolożka i pedagożka, doktorka nauk społecznych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu migracji, międzykulturowości oraz edukacji obywatelskiej. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z mniejszościami kulturowymi i religijnymi (m.in. muzułmanie), a także wykorzystaniem edukacji obywatelskiej dorosłych w procesach integracyjnych grup mniejszościowych i większościowych. Pracuje, uczy i prowadzi badania na Wydziale Pedagogicznym oraz w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

KIEDY: wtorek, 26 listopada 2019 r., godz. 20.00-21.30

ZAPISZ SIĘ!

WEBINARIUM V

Najpilniej strzeżona tajemnica XXI wieku: przyczyny głodu i ubóstwa na świecie.

 • Jak definiujemy ubóstwo i głód? Czy się one różnią od biedy i niedożywienia? Dlaczego 1,25 USD na dzień to granica ubóstwa?

 • Przyczyny ubóstwa i głodu – perspektywa systemowa

 • Ubóstwo i głód jako wyzwania globalne, czyli co mają z tym wspólnego Cele Zrównoważonego Rozwoju?

 • Jak zacząć pracę z uczniami na te tematy? jak mówić o ubóstwie i głodzie, kiedy w Polsce/ w mojej klasie/ szkole są osoby, które są biedne lub głodne – wskazówki dot. działań edukacyjnych i dostępnych materiałów

 • Przegląd wybranych materiał i ćwiczeń – zwrócenie uwagi na stygmatyzację, stereotypizację oraz klisze kulturowe

Prowadząca: Marta GONTARSKA – edukatorka, rzeczniczka i trenerka. Prowadzi projekt europejski „Razem rozwijamy kompetencje: europejskie sieci obywatelsko-uniwersyteckie na rzecz globalnej edukacji w zakresie migracji, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju we współzależnym świecie (InterCap)”. Przez ostatnie trzy lata współpracowała z ośrodkami akademickimi w Polsce w celu włączenia edukacji globalnej do programów studiów na kierunkach pedagogicznych w ramach europejskiego projektu „Nauczycielki zmieniają świat”.

Tematyką rozwojową zajmuje się od 2007 roku, w tym postkolonialną edukacją globalną. Jest autorką raportów i analiz z zakresu współpracy rozwojowej oraz edukacji globalnej, a także wielu materiałów edukacyjnych, w tym współredaktorką monografii naukowej „Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje” (Wydawnictwo Naukowe DSW), redaktorką czwartej edycji poradnika „Jak mówić o większości świata? Jak rzetelnie informować o krajach globalnego Południa?” oraz autorką dwóch tekstów w zbiorze „Globalna układanka, czyli jak definiować problemy globalne, rozumieć je i zajmować się nimi.”

KIEDY: Wtorek, 3 grudnia 2019 r., godz. 20.00-21.30

ZAPISZ SIĘ!

WEBINARIUM VI

Prawa dziecka w kontekście międzykulturowości. Janusz Korczak na nowo odczytany

 • Prawa dziecka – gdzie jesteśmy 30 lat po przyjęciu KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w1989 roku

 • Nowe odczytywanie praw dziecka w podejściu Janusza Korczaka
 • “Wszystkie dzieci nasze są?” Wyzwania i dylematy dotyczące praw dzieci w międzykulturowości

Prowadząca: Urszula MARKOWSKA-MANISTA adiunktka na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor MA in Childhood Studies and Children’s Rights na University of Applied Sciences Potsdam. Prowadzi badania terenowe i partycypacyjne. Koncentruje się na problematyce studiów nad dzieciństwem w perspektywie międzykulturowej, m.in. dziecka marginalizowanego i dyskryminowanego i jego praw w kontekście edukacji i wychowania w różnorodnych kulturowo środowiskach. Prowadzi badania w Afryce Środkowej, w Rogu Afryki, na Kaukazie oraz wśród osób z kontekstem migracyjnym w Polsce. Wykorzystuje wiedzę naukową w praktyce – szkoli kadry akademickie, nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz studentów z Europy Środkowej i Wschodniej w ramach międzynarodowych szkół letnich UNESCO (2008-2018), w ramach projektów UNICEF (2018-2019) i projektów UE (2006-2020). Od lat działa na rzecz Afryki i osób pochodzenia afrykańskiego w Polsce (https://www.contemporarynomad.pl/ )

KIEDY: Wtorek, 10 grudnia 2019 r., godz. 20.00-21.30

ZAPISZ SIĘ!

Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Uwaga! Kolejne webinaria

W 2019 r. odbędą się jeszcze dwa webinaria. Więcej informacji: Webinaria o ekonomicznej edukacji globalnej i nierównościach

Webinara są realizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współpracy Instytutu Globalnej odpowiedzialności oraz www.Webinaria24.pl.

Webinaria są częścią projektu 49/2018/M “Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju II”, współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2019 roku.

Przedstawiane treści wyrażają wyłącznie poglądy Autora/ Autorki – Prowadzącej/ Prowadzącego webinarium, nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

zdjęcie: zcool.com.cn

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, , , , , , , , , , , , , ,