Zrównoważony rozwój. People’s Global Conference na Bali

Instytut Globalnej Odpowiedzialności wziął udział w dorocznym spotkaniu Banku Światowego (BŚ) i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) na Bali (Indonezja).

Równolegle do oficjalnej konferencji odbyła się seria spotkań zorganizowanych przez organizacje NGO, pod wspólnym hasłem People’s Global Conference. Celem tych spotkań było nawiązanie współpracy, wymiana informacji oraz, przede wszystkim, wyrażenie sprzeciwu wobec oficjalnej, dominującej polityki rozwojowej dyktowanej przez BŚ i MFW. Organizatorzy skarżyli się na utrudnianie spotkań i wyciszanie ich opinii w mediach. Czy to jednak znaczy, że wyjeżdżali rozczarowani ze spotkania na Bali? Nie.

Poniżej rozmowa z Patricią Mirandą z Latindadd po spotkaniu w Bali.

Patricia Miranda Latindadd

Patricia Miranda jest koordynatorką ds. rzecznictwa w Latindadd, latynoamerykańskiej sieci organizacji na rzecz sprawiedliwości gospodarczej i społecznej. W trakcie dorocznych spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego (BŚ) na Bali w Indonezji była panelistką w trzech dyskusjach tematycznych.

Dlaczego przemierzyła pół świata – z Boliwii do Indonezji – aby wziąć udział w w spotkaniach MFW i BŚ? Dlaczego przyciągają one ludzi aż z Ameryki Łacińskiej?

Patrycja Miranda z Latindadd mówi: Na tych spotkaniach spotykają się ludzie, którzy kształtują politykę wobec krajów globalnego Południa. Dla mnie to okazja do rzecznictwa, bo w jednym miejscu mam decydentów, z którymi na co dzień trudno się spotkać. Przyjechałam by rozmawiać z przedstawicielami MFW i BŚ o wyzwaniach ważnych dla krajów Ameryki Łacińskiej – o ryzyku dla naszych krajów, które wiąże się z polityką tych instytucji i o negatywnych skutkach społecznych. Wiemy, że Bank Światowy mocno promuje udział sektora prywatnego (często: dużych korporacji) w projektach rozwojowych. A to niesie ze sobą ogromne ryzyka.

Za przykład można podać przypadki nietrafionych projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Właśnie podczas spotkań na Bali europejska sieć Eurodad, współpracująca blisko z Latindadd, opublikowała raport pt. „Historia pppowtarza się – porażki partnerstw publiczno-prywatnych” (ang. History RePPPeated – How public private partnerships are failing).

Jednym z projektów opisanych w raporcie było Partnerstwo Publiczno-Prywatne zawiązane w celu budowy lotniska w Cuzco w Peru, które miał obsługiwać turystów zmierzających do słynnego Machu Picchu. U zarania projektu legła zła ocena nakładów niezbędnych finansowych i brak konsultacji społecznych. Potem, w trakcie realizacji, okazało się, że firma komercyjna nie pozyskała funduszy, które zgodnie z umową z państwem miała pozyskać. Budowa przeciągała się. Państwo wypowiedziało umowę, a w odwecie inwestor prywatny pozwał Peru o odszkodowanie przed prywatnym sądem arbitrażowy – znanym (również w Polsce – z debat o umowach handlowych TTIP i CETA) i niesławnym ISDS, arbitraż inwestor przeciwko państwu. Nie znamy wysokości pozwu, bo są one zazwyczaj tajne dla opinii publicznej, ale szacuje się, że firma prywatna Kuntur Wasi domaga się od Peru aż 270 milionów dolarów odszkodowania.

Pod koniec spotkań w Bali pytamy Patrycję Mirandę z Latindadd, jak ocenia to spotkanie. Czy warto było przemierzyć pół świata?

Niektóre rzeczy bardzo się udały tutaj na Bali. Na przykład mogłam wielokrotnie rozmawiać z przedstawicielami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przekazywać stanowisko naszych organizacji pozarządowych i pokazywać perspektywę społeczeństw Ameryki Łacińskiej. Publiczność przysłuchująca się dyskusjom panelowym mogła sama ocenić, czy nasze argumenty są przekonujące. Gorzej było z uczestnictwem przedstawicieli Banku Światowego w naszych wydarzeniach. Pomimo zaproszenia, nie wzięli udziału w żadnym z trzech paneli współorganizowanych przez Latindadd i zaprzyjaźnione z nami organizacje – mówi Patricia Miranda.

Spotkania tego typu odbywają się dwukrotnie w ciągu roku: na wiosnę jako tzw. Spotkania Wiosenne (Spring Meetings) i jesienią jako Spotkania Doroczne (Annual Meetings). Za każdym razem jest to dla organizacji społecznych okazja do rzecznictwa wobec Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, , , , ,