Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Co robimy

Wspieramy polskie instytucje i organizacje w tym, by działały dla dobra ludzi w krajach Południa i ze świadomością wzajemnych zależności pomiędzy Polską a większością świata. Dajemy Polakom możliwości konkretnego działania na rzecz lepszego, bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata.

Lepsza pomoc

Działamy, by polska pomoc dla innych krajów była lepsza. Monitorujemy, co robią władze i dajemy konkretne wskazówki, co trzeba zmienić, by pieniądze polskich podatników jak najlepiej służyły ludziom w krajach Południa. Wspieramy też polskie organizacje pozarządowe w tym, by ich praca spełniała wysokie standardy i przyczyniała się do rzeczywistej i trwałej zmiany społecznej. Pamiętamy przy tym, że polską pomoc najlepiej mogą ocenić ci, dla których jest ona przeznaczona.

Pozytywny wpływ na świat

Pomoc stanowi ważną ale niewielką część naszego wpływu na kraje Południa. Potrzebne są takie reguły gry, by pomoc nie była potrzebna. Dlatego działamy, by Polska - władze i obywatele - pełnili pozytywną rolę w takich sprawach jak prawa człowieka, finanse, handel międzynarodowy, rolnictwo i środowisko. Publikujemy sprawdzone informacje, prowadzimy szkolenia i dajemy ludziom możliwości zaangażowania się.

Rzetelna wiedza i partnerstwo

By być odpowiedzialnym globalnie, trzeba wiedzieć, jakie są problemy i jak możemy je rozwiązywać, pamiętając, że ludzie w krajach Południa są naszymi partnerami, tak samo ważnymi i tak samo zdolnymi do działania. Dlatego prowadzimy w Polsce globalną edukację rozwojową, razem z innymi organizacjami i instytucjami upowszechniamy ją i dbamy o jej wysoką jakość.


Przeczytaj więcej o nas.


Polecamy: