Instytut Globalnej Odpowiedzialności

O Instytucie

Instytut Globalnej Odpowiedzialności‭ (‬IGO‭) ‬jest niezależną,‭ ‬apolityczną organizacją pozarządową zrzeszającą ludzi,‭ ‬którzy podzielają pogląd o współzależności świata.‭ ‬Uważamy,‭ ‬że każdy z nas ponosi współodpowiedzialność za losy naszej planety.

Opowiadamy się za rozwojem z ludzką twarzą,‭ ‬czyli takim,‭ ‬który przyczyniając sie do eliminacji ubóstwa na świecie,‭ ‬ma u swych podstaw poszanowanie godności ludzkiej oraz opiera się na zasadach sprawiedliwości społecznej.‭ ‬Uważamy,‭ ‬że prawo do czerpania owoców z globalnego postępu przysługuje wszystkim ludziom:‭ ‬zarówno bogatym jak i tym najbiedniejszym.‭

Głównym celem naszej działalności jest promowanie solidarności globalnej oraz podnoszenie świadomości na temat współodpowiedzialności za losy świata.‭ ‬Wierzymy,‭ ‬że każdy z nas jest globalnym obywatelem,‭ ‬którego codzienne decyzje i wybory wpływają zarówno na ludzi w innych częściach świata jak i na przyszły kształt naszej planety.‭

IGO służy swoim doświadczeniem i ekspertyzą,‭ ‬przyczyniając sie do debaty publicznej na temat globalnej odpowiedzialności Polaków.‭ ‬Instytut zajmuje sie analizowaniem bieżących trendów w zakresie pomocy rozwojowej oraz wkładu naszego kraju w politykę globalną.‭ ‬Instytut ma za zadanie proponowanie rozwiązań,‭ ‬które przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa ludzkiego,‭ ‬poszanowania praw człowieka oraz globalnej sprawiedliwości społecznej.

Instytut Globalnej Odpowiedzialności będąc otwartą,‭ ‬ahierarchiczną organizacją opierającą się na demokratycznych zasadach współdecydowania,‭ ‬nastawiony jest na współpracę z osobami i instytucjami,‭ ‬które podzielają idee rozwoju z ludzką twarzą,‭ ‬opartego na zasadach współodpowiedzialności,‭ ‬sprawiedliwości i solidarności globalnej.‭

IGO wydaje publikacje,‭ ‬prowadzi badania oraz szkolenia.‭ ‬Jednym z zadań instytutu jest wpływanie na globalną świadomość Polaków poprzez prowadzenie edukacji rozwojowej,‭ ‬kampanii oraz działań rzeczniczych.

Jak możesz pomoc‭?

Instytut Globalnej Odpowiedzialności otwarty jest na współpracę z osobami i instytucjami podzielającymi idee solidarności i sprawiedliwości globalnej oraz chcącymi zmieniać świat poprzez konstruktywne działania.‭

Jeśli posiadasz trochę wolnego czasu,‭ ‬masz ciekawy pomysł na działanie i lubisz pracować z ludźmi,‭ ‬po prostu napisz do nas‭! ‬Działając razem,‭ ‬możemy osiągnąć więcej.

Nasze działania

Instytut Globalnej Odpowiedzialności,‭ ‬przyczyniając sie do debaty publicznej na temat odpowiedzialności międzynarodowej Polaków oraz promując zasady rozwoju z ludzka twarzą,‭ ‬prowadzi następujące działania:


Dane kontaktowe

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Adres rejestrowy i korespondencyjny:
ul. Bachmacka 1/11
02-647 Warszawa

E-mail: igo [małpa] igo . org. pl

Status prawny: fundacja

Numer KRS: 0000286904
Data rejestracji w KRS: 23.08.2007
Regon: 141269253
NIP: 5213475876

Konto bankowe:
34 1050 1054 1000 0023 2720 5577
ING Bank Śląski S.A.
SWIFT: INGBPLPW

Przeczytaj więcej o tym, co robimy.


Polecamy: