Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Globalna Północ, Globalne Południe

Globalna Północ - Globalne Południe. Kwartalnik o rozwoju, odpowiedzialności globalnej i prawach człowieka

Nr 1, 1/2008


Prawo do rozwoju - Marek Marczyński

Pomoc rozwojowa często postrzegana jest jako moralne zobowiązanie krajów bogatej Północy względem ubogich krajów globalnego Południa. W swym artykule Marek Marczyński argumentuje, iż pomoc ta wynika również, a może przede wszystkim, ze zbowiązań prawnych w ramach prawa do rozwoju. Autor przedstawia także krytykę sposobu, w jaki realizowane są projekty rozwojowe, zwracając uwagę na potrzebę zwiększenia efektywności pomocy poprzez całkowiete zrezygnowanie z pomocy wiązanej, położenie nacisku na długofalowe wysiłki rozwojowe zamiast realizcji krótkookresowych projektów humanitarnych oraz wyzbycie się motywacji politycznej w niesieniu pomocy.

Pobierz: Prawo do rozwoju - Marek Marczyński


Koniec ery rozwoju - Jacquiline Mowbray

W swym artykule Jacquiline Mowbray prowadzi polemikę z Wolfgangiem Sachsem i jego oceną realizacji projektów rozwojowych w ostatnich dziesięcioleciach. W przeciwieństwie do Sachsa twierdzi ona, że ostatnie lata udowadniają, że idea globalnego rozwoju wciąż ma rację bytu. Dzieje się tak głównie za sprawą wprowadzenia do debaty na temat rozwoju perspektywy praw człowieka, które na nowo redefiniuje pojęcie rozwoju odpowiadając na dotychczasowe wyzwania.

Pobierz: Koniec ery rozwoju - Jacquiline Mowbray


Umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA): O co toczy się gra? - Ignacio Jovtis

Umowy o partnerstwie gospodarczym (ang. Economic Partnership Agreements - EPA) są jedną z ważniejszych spraw w stosunkach między Unią Europejską a krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) w ostatnich latach. Artykuł Ignacio Jovtisa przedstawia w analityczny sposób, jakie konsekwencje umowy te mogą mieć na życie ludzi w krajach globalnego Południa. Autor rozważa zarówno możliwe skutki wejścia w życie EPA, jak i scenariusz nie podpisania tych umów przez część krajów AKP.

Pobierz: Umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA): O co toczy się gra? - Ignacio Jovtis

Środowisko akademickie wobec wyzwań sektora humanitarnego - Kordian Kochanowicz

W wielu krajach Europy Zachodniej środowisko akademickie od lat włącza się w badania na temat pomocy rozwojowej i humanitarinej. W Polsce wciąż wysiłki te są niezmiernie rzadkie. Kordian Kochanowicz w swym artykule przywołuje przykład programu europejskich studiów magisterskich w dziedzinie pomocy humanitarnej, który jest wyrazem zaangażowania się środowiska akademickiego w kształcenie kadr zajmujących się pracą na rzecz organizacji humanitarnych. W artykule autor przedstawia również główne wyzwania stojące przed sektorem humanitarnym jak i zakreśla kierunki w których współpraca sektora humanitarnego ze środowiskiem akademickiem może przynieść pozytywne rezultaty.

Pobierz: Środowisko akademickie wobec wyzwań sektora humanitarnego - Kordian Kochanowicz


Dlaczego Afryka uważa Chiny za swoją szansę? - Mohamed Gueye

Przedstawiamy artykuł senegalskiego dziennikarza, który przestawia inną, rzadko w Polsce ukazywaną stronę współpracy pomiędzy Chinami a Afryką. Przedruk dzięki uprzejmości Zeitschrift fur Entwicklung und Zusammenarbeit.

Pobierz: Dlaczego Afryka uważa Chiny za swoją szansę? - Mohamed Gueye


Debata o roli Chin w rozwoju - Marcin Wojtalik

Nadchodzi nowa era we współpracy rozwojowej. Za sprawą Chin zmienią się relacje pomiędzy krajami rozwijającymi się, a skutki nowego oblicza globalizacji odczujemy wkrótce również my, Polacy. Takie wnioski poznali uczestnicy II Debaty o Globalnym Rozwoju zorganizowanej przez Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych ( ISRiG) UW. Przedstawiamy główne wątki tej dyskusji.

Pobierz: Debata o roli Chin w rozwoju - Marcin WojtalikPrzeczytaj o nas.


Polecamy: