dla uczelni

 

Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) współpracuje ze środowiskiem akademickim w Polsce, a szczególnie z wydziałami i wykładowcami wydziałów pedagogicznych w ramach projektu „Nauczycielki zmieniają świat! Włączanie edukacji globalnej do systemu szkolenia nauczycieli i przyszłych nauczycieli w Polsce.” (ang.: Teachers: Agents of change. A strategic approach to anchoring development education in Czech and in Polish formal education systems).

Co dzieci i młodzież wiedzą o problemach swoich afrykańskich rówieśników? Czy edukacja globalna rzeczywiście jest elementem kształcenia, a nauczyciele mają odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby ciekawie i bez powielania stereotypów opowiadać o krajach globalnego Południa? Dzięki współpracy ze środowiskiem akademickim w Polsce i włączeniu elementów edukacji globalnej do szkolenia przyszłych i obecnych nauczycieli będziemy budować zrozumienie i poparcie dla problematyki globalnej wśród młodych ludzi.

Procesy i współzależności globalnej coraz bardziej determinują nasze codzienne życie. Włączanie problematyki globalnej powinno odbywać się już na etapie szkolenia nauczycieli, a przede wszystkim przyszłych nauczycieli – studentów kierunków/specjalizacji pedagogicznych, tak aby stanowiła ona integralną część dobrej edukacji na wszystkich poziomach. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem uniwersyteckim oraz włączenie grona akademików do współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się edukacją globalną jest szansą na poprawienie jakości edukacji oraz realne włączenie problematyki do systemu edukacji formalnej.

W projekcie „Nauczycielki zmieniają świat!” Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) wspólnie z People in Need (PIN) z Czech, World University Service (WUS) Austria oraz Liverpool World Centre (LWC) z Wielkiej Brytanii pracują w celu włączenia tematyki globalnej do szkolenia przyszłych i obecnych nauczycieli w Czechach i w Polsce.

IGO współpracuje z wykładowcami i wykładowczyniami z następujących jednostek akademickich:

1. Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach: https://www.us.edu.pl/

2. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego: https://www.pedagog.uw.edu.pl/index.php

3. Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu: https://www.dsw.edu.pl/

4. Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie: https://www.aps.edu.pl/uczelnia/katedra-unesco.aspx

5. Zakład Dydaktyki Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach: https://www.ujk.edu.pl/ibiol/

6. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu: https://etnologia.amu.edu.pl/go.live.php

7. Instytut Politologii, Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: https://politologia.uksw.edu.pl/

8. Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: https://kse.uek.krakow.pl/index.php?action=home&lang=pol

9. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera https://www.wse.krakow.pl/pl

 

Masz pytania? Chcesz włączyć się w nasze działania? Chcesz otrzymywać regularne informacje o tematyce projektu i wydarzeniach z nim związanych? Skontaktuj się z koordynatorką projektu – Martą Gontarską [marta.gontarska(at)igo.org.pl]

 

blanc (1)pl  logopp

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu EuropeAid oraz w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 roku.