Partnerzy

IGO jest członkiem Grupy Zagranica, platformy 60 polskich organizacji zajmujących się współpracą rozwojową i edukacją globalną. Z kolei Grupa Zagranica jest częścią CONCORD, europejskiej konfederacji organizacji prowadzących pomoc humanitarną i współpracą rozwojową.

IGO jest członkiem Eurodad, europejskiej sieci organizacji eksperckich zajmujących się tematyką finansowania dla rozwoju, skuteczności pomocy rozwojowej zadłużenia krajów rozwijających się.

IGO jest członkiem Seattle to Brussels Network, sieci organizacji europejskich prowadzących kampanie na temat handlu międzynarodowego i inwestycji.

Partnerzy międzynarodowi IGO w rzecznictwie i kampaniach:

 

Tax Justice Together

Tax Justice Together to projekt skupiający 24 organizacje z 16 krajów UE i 3 organizacje z globalnego Południa. Celem projektu jest mobilizacja obywateli i obywatelek Europy do działań na rzecz sprawiedliwości podatkowej.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską.

logo ue

 

Na swoim

Hands Off The Land (HOTL). Take action against land grabbing

 • Transnational Institute (TNI), Holandia (organizacja wiodąca)
 • Foodfirst Information and Action Network (FIAN) International
 • FIAN Austria, Austria
 • FIAN Netherlands, Holandia
 • FIAN Germany, Niemcy
 • Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika e.V. (FDCL), Niemcy

Zanim Zjesz

Time to Seed. A Global Action to support the critical role of Sustainable Agriculture to ensure food security and environmental protection

 • Istituto Oikos, Włochy (organizacja wiodąca)
 • Oikos- Cooperaçao e Desenvolvimento, Portugalia
 • Fundación Ibo, Hiszpania
 • Pastoral and Environmental Network in the Horn of Africa (PENHA), Wielka Brytania
 • University of Milan Faculty of Agriculture, Włochy
 • Muindi, Włochy
 • Mpido, Mainyioto Pastoralist Integrated Development Organisation, Kenia

Sprawiedliwość podatkowa

Addressing illicit capital flight for policy coherence for development

 • Eurodad, Europa (organizacja wiodąca)
 • Glopolis, Czechy
 • Christian Aid, Wielka Brytania
 • Oxfam France, Francja
 • IBIS, Dania
 • Forum Syd, Szwecja
 • Re:Common, Włochy
 • Debt and Development Coalition Ireland, Irlandia
 • CNCD-11.11.11, Belgia
 • Ekvilib Institute, Słowenia
 • Oxfam Intermon , Hiszpania
 • Le Cercle de Coopération, Luksemburg
 • Foundation for Development of Democratic Rights (DemNet), Węgry

Dwustronne umowy inwestycyjne – aspekt spójności polityk na rzecz rozwoju

Making EU Investment Policy work for Sustainable Development

 • Transnational Institute (TNI), Holandia (organizacja wiodąca)
 • Traidcraft Exchange, Wielka Brytania
 • Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), Holandia
 • PowerShift, Niemcy
 • Chamber of Labour, Austria
 • 11.11.11, Belgia
 • Re:Common, Włochy
 • Vedegylet, Węgry
 • Afrika Kontakt, Dania
 • France Amérique latine (FAL), Francja

Stół dla dziewięciu miliardów

Table for nine billions: promoting Europe’s role in growing food and climate justice worldwide

 • Oxfam Italia, Włochy (organizacja wiodąca)
 • Oxfam France, Francja
 • Mani Tese, Włochy
 • Slow Food, Włochy
 • Southern and Eastern African Trade Information and Negotiation Institute (SEATINI Uganda), Uganda
 • Ekumenicka akademie Praha (EAP), Czechy
 • Oxfam Solidarité / Oxfam-Solidariteit, Francja
 • Oxfam GB, Wielka Brytania

Partnerzy międzynarodowi IGO w edukacji globalnej:

 

Zrozum Świat

Global Literacy for a Fairer World

 • Cumbria Development Education Centre (CDEC), Wielka Brytania (organizacja wiodąca)
 • SEVER, Czechy

Zrozum świat – przedszkola

The World from our Doorstep

 • Cumbria Development Education Centre (CDEC), Wielka Brytania (organizacja wiodąca)
 • Alliance for Regional and Civil Initiatives (ARCI), Bułgaria
 • Future Worlds Center, Cypr

Nauczycielki zmieniają świat

Teachers: Agents of change. A strategic approach to anchoring development education in Czech and in Polish formal education systems

 • People in Need (PIN), Czechy (organizacja wiodąca)
 • World University Service (WUS), Austria
 • Liverpool World Centre (LWC), Wielka Brytania

Aktywacja

Konsum und Verantwortung: Jugendliche lernen spielend die Welt zu verändern

 • Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), Niemcy (organizacja wiodąca)
 • Christliche Initiative Romero e.V., Niemcy
 • Südwind –die Agentur für Süd-Nord Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit GesmbH, Austria
 • Koperattiva Kummerc Gust (KKG), Malta

Informacja o polskich partnerach IGO towarzyszy artykułom o poszczególnych działaniach.

Projekt “Liderzy i liderki społeczności studenckich aktywni w polskiej debacie publicznej” w skrócie – „Poznawaj, dyskutuj, zmieniaj” wspófinasowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Chcemy zachęcić studentów i studentki polskich uczelni do aktywniejszego udziału w debacie o sprawach, które mają kluczowe znaczeniu dla przyszłości świata i wzmocnić poczucie odpowiedzialności za sprawy i procesy globalne. Publikacje, debaty studenckie i warsztaty zorganizowane w ramach projektu będą obejmowały takie tematy jak polityka żywnościowa i inwestycyjna, sprawiedliwość podatkowa, kontrola nad zasobami i współpraca rozwojowa. Są to kwestie szczególnie ważne dla mieszkańców krajów globalnego Południa, których prawa społeczno-ekonomiczne są często łamane za sprawą nieodpowiedzialnej polityki państw UE, w tym Polski. Problemy związane z globalizacją gospodarki w coraz większym stopniu dotykają również obywateli państw bogatych, przez co rozszerza się pole działań podejmowanych we wspólnym interesie.

Uczestnicy i uczestniczki projektu będą mieli okazję wykorzystać nabytą wiedzę i kompetencję podczas happeningów i wydarzeń publicznych organizowanych wspólnie z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu. Wspólnie podejmiemy działania na rzecz lepszej, bardziej sprawiedliwej i odpowiedzialnej współpracy z krajami globalnego Południa!

Wiedza i zaangażowanie sojuszników ze środowisk akademickich zwiększy skuteczność naszych kampanii informacyjnych i działań na rzecz bardziej sprawiedliwej polityki międzynarodowej.