Sprawozdania

W tym miejscu publikujemy podstawowe dokumenty Instytutu Globalnej Odpowiedzialności.

Sprawozdanie za 2019 rok:

Sprawozdanie za 2018 rok:

Sprawozdanie za 2017 rok:

Sprawozdanie za 2016 rok:

Sprawozdanie za 2015 rok:

Sprawozdanie za 2014 rok:

Sprawozdanie za 2013 rok:

Sprawozdanie za 2012 rok:

Sprawozdanie za 2011 rok:

Sprawozdanie za 2010 rok:

Inne dokumenty:

Zobacz też: nasze publikacje.