FAQ

Jakie są źródła finansowania IGO?

Główne źródła naszych przychodów to: fundusze europejskie, dotacje polskich instytucji publicznych na realizację projektów i wynagrodzenia za ekspertyzy tworzone przez IGO na rzecz innych organizacji zajmujących się tematyką współpracy rozwojowej.

Działalność IGO opiera się też w dużym stopniu na wolontariacie – bezpłatnym zaangażowaniu  osób, które popierają naszą misję, wierzą, że nasza praca jest potrzebna i sensowna i widzą w naszym gronie potencjał do własnego rozwoju.

Czym charakteryzuje się IGO na tle innych organizacji?

W wielu aspektach IGO funkcjonuje podobnie do innych polskich i europejskich organizacji zajmujących się współpracą rozwojową. Podlegamy tym samym regulacjom, w tym prawnym, co inne organizacje pozarządowe.

Jednak w niektórych obszarach stosujemy oryginalne metody pracy i podejścia do kwestii globalnych – takie, które stosuje wciąż niewiele organizacji. Staramy się wzorować na najlepszych i wdrażamy unikalne własne rozwiązania.

Wśród takich cech wyróżniających IGO można wymienić m.in.: zarządzanie organizacją oparte na pełnej partycypacji, uznanie przywódczej roli krajów rozwijających się w procesie współpracy rozwojowej (dotyczy to zarówno polityki rozwojowej jak i poszczególnych projektów) czy przestrzeganie zasad rzetelnego informowania o krajach globalnego Południa.

Czy mogę przekazać jeden procent podatku na IGO?

IGO nie posiada jeszcze statusu organizacji pożytku publicznego, dlatego nie jest możliwe przekazanie nam jednego procenta podatku. Natomiast jest możliwe przekazanie zwykłej darowizny na naszą działalność, np. poprzez wpłatę na nasze konto bankowe.

Co stanie się z moimi pieniędzmi, jeśli wpłacę darowiznę na konto IGO?

Darowizna zostanie wykorzystana zgodnie z celami statutowymi IGO – na jeden z trzech głównych obszarów działalności naszej organizacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych finansach, mamy dobrą wiadomość: uznajemy konieczność przejrzystości i chętnie dzielimy się takimi informacjami z osobami, które wpłaciły lub rozważają wpłacenie darowizny na działalność IGO.

Kto jest prezesem IGO?

Statut IGO nie przewiduje funkcji prezesa. Funkcje zarządcze pełni kolegialnie zarząd (obecnie trzyosobowy). Ponadto kluczowe decyzje rozważa – zgodnie z zasadami pełnej partycypacji w zarządzaniu – szerszy zespół osób zaangażowanych w działalność organizacji.