Drobni rolnicy mówią NIE nadużyciom agrobiznesu

600 drobnych rolników i rolniczek, aktywistek i przedstawicieli organizacji społecznych zgromadzonych  w Rumunii w ramach Europejskiego Forum na Rzecz Suwerenności Żywnościowej Nyeleni wyraża zdecydowany sprzeciw wobec nadużyć dokonywanych przez wielki biznes. Jednocześnie wzywa rządy swoich krajów do poparcia wiążącego traktatu ONZ o odpowiedzialności korporacji (ang. Binding Treaty), który nakładałby na międzynarodowe firmy, w tym ginantów agrobiznesu, odpowiedzialność za łamanie praw człowieka, a także wprowadzał mechanizmy jej egzekwowania.

stopcorporateabuseForum Nyeleni Europe, Cluj-Napoca, Rumunia

Co najmniej 185 aktywistów i aktywistek zginęło w 2015 r. na całym świecie w obronie ziemi, lasów i rzek przed niszczącymi wpływami przemysłu i korporacji. Oznacza to, że średnio 3 osoby w tygodniu były mordowane, najczęściej w niewyjasnionych okolicznościach, ponieważ ośmieliły się przeciwstawić biznesowi, broniąc swoich społeczności. To rekordowa liczba, stanowąca  wzrtost o 59% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Przemoc, eksmisje, zastraszanie, zawłaszczanie ziemi i represjonowanie działaczy i działaczek  ruchów społecznych stały się praktykami powszechnie stosowanymi przez międzynarodowe korpoacje, w tym duży  agrobiznes, a także lokalne elity i rządy. Ta przemoc skutkuje prywatyzacją natury, koncentracją ziemi i zwiększonym nadzorem prywatnych firm nad łańcuchem żywności. Przemysłowy system żywnościowy wykorzystuje robotników rolnych i spożywczych, zwłaszcza tych, którzy nie mają formalnych praw do swojej ziemi ani innych dokumentów.

Wiążący traktat o odpowiedzialności korporacji, nad którym toczą się prace w w ramach ONZ byłby krokiem w kierunku naprawienia obecnej sytuacji. W tym tygodniu, od 24 do 28 października, na forum Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie, rządy wszystkich państw mają szansę poprzeć powstanie wiążącego takiego traktatu , którego celem jest ochrona praw człowieka przed nadużyciami biznesu i umożliwienie ofiarom tych nadużyć dochodzenie sprawiedliwości. Kraje europejskie muszą być aktywnymi negocjatorami tego procesu, by ukrócić nadużycia dokonywane  przez korporacje.

Drugie spotkanie Europejskiego Forum na rzecz Suwerenności Żywnościowej Nyeleni w Rumunii odbywa się do 30.10.2016. Najświeższe informacje ze spotkania znajdziesz tutaj.