Facylitacja graficzna – nasze doświadczenia

Przedstawiamy nasze doświadczenie z facylitacją graficzną.

Podczas seminarium „Czy pieniądz może sprawiedliwie rządzić światem” sięgnęliśmy po nową metodę wspierania dyskusji i utrwalania jej wyników – facylitację graficzną (ang. graphic recording).

Eksperyment zyskał uznanie uczestników, dlatego chcemy podzielić się tym nowym dla nas doświadczeniem, jakim jest facylitacja graficzna.

Facylitacja graficzna, nazywana jest także myśleniem wizualnym lub po prostu tworzeniem kreatywnych notatek. Po angielsku słowo to oznacza ułatwienie.

Co zatem ułatwia facylitacja? Pracę grupową, dyskusję, wymianę poglądów. Przydaje się na szkoleniach, konferencjach, podczas burzy mózgów ale też do przeprowadzenia twórczego i zapadającego w pamięć powtórzenia materiału z zajęć.

Wyobraźmy sobie, że na sali znajduje się 30 aktywistów. Każdy z nich wypowiada się na temat sprawiedliwości lub niesprawiedliwości finansowej. Temat niby jeden, lecz każdy z uczestników dyskusji przedstawia go ze swojej własnej perspektywy: zrównoważonego rozwoju, ekologii, ekonomii, sprawiedliwości podatkowej, zmiany myślenia konsumentów… Jak pogodzić tak odmienne perspektywy?

Facylitacja graficzna tworzy szeroką perspektywę takiej dyskusji, graficznie przedstawiając proces i wyniki. Myślenie wizualne i obrazowanie pomaga w uczeniu się, ponieważ angażuje inne obszary mózgu. Wspólnie tworzone notatki graficzne ułatwiają dzielenie się wiedzą, pomagają w zapamiętywaniu, aktywizują uczestników spotkania lub zespołu.

Do czego przydaje się facylitacja graficzna i myślenie wizualne?

  • do prowadzenia spotkań grup roboczych opracowujących wspólnie rozwiązania,
  • do realizowania przedsięwzięć, w których potrzebne jest zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności członków grupy,
  • do prowadzenia zebrań monitorujących postępy projektów,
  • do koordynacji prac zespołów kreatywnych- podczas burzy mózgów, tworzenia nowych koncepcji, wypracowywania niekonwencjonalnych rozwiązań łączących odległe perspektywy;
  • do pozyskiwania, systematyzacji i analizy danych z różnych dziedzin, definiowaniu projektów lub wypracowaniu konkretnych rozwiązań, strategii;
  • do zbierania, łączenia i porządkowania wiedzy i doświadczeń ludzi z różnych stanowisk lub organizacji na rzecz wspólnego zadania;
  • do tworzenia przestrzeni dialogu dla reprezentantów różnych grup/ organizacji;
  • do tworzenia follow-upów w ramach projektów, dyskusji, seminariów, lekcji.

Poniżej prezentujemy efekty z naszego seminarium, a także infografikę jaką stworzyliśmy na podstawie notatek graficznych. (Kliknij na obrazek, aby go powiększyć)

Facylitacja graficzna - wyniki seminarium

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

,