Kobiecym głosem

Kobiecym głosem, czyli liderki ruchu kobiecego w Ugandzie o swojej pracy na rzecz praw kobiet i równości płci

Na całym świecie kobiety są traktowane w sposób nierówny. Ta różnica jest szczególnie widoczna w krajach Południa. Wbrew stereotypom kobiety w Ugandzie biorą sprawy w swoje ręce i aktywnie działają na rzecz równości. Publikacja przedstawia pięć aktywistek działających na rzecz kobiet w Ugandzie w różnych obszarach. Opowiadają o pracy na rzecz demokracji, uczestnictwa w życiu politycznym, edukacji i reintegracji po konflikcie zbrojnym, rozwijania przedsiębiorczości i niezależności ekonomicznej kobiet oraz obrony dostępu do ziemi oraz wzmacniania pozycji dziewcząt i kobiet w społeczeństwie.

Licencja Creative Commons Ta publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

 

 

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, , , ,