Materiały edukacyjne wypracowane w ramach projektu “Zrozum Świat”

Polecamy pakiet materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych  z zakresu edukacji globalnej. Krok po kroku dostarczy Państwu pomocnych i inspirujących wskazówek jak planować zajęcia z edukacji globalnej z dziećmi, dostarczy pomysłów i przykładów gotowych scenariuszy zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi i wskaże (na filmie) jak przykładowe zajęcia mogą wyglądać. Proponowane materiały są ze sobą powiązane i stanowią spójną całość.

Na początek… Dlaczego w ogóle warto prowadzić zajęcia edukacji globalnej w szkole? Zachęcamy do przeczytania raportu podsumowującego wyniki z badań wyobrażeń i postaw dzieci i młodzieży w wobec krajów Afryki, ich mieszkańców oraz zagadnienia ubóstwa na świecie i możliwych sposobów jego ograniczenia. W warsztatach prowadzonych od 2011 do 2013 roku i mających na celu zbadanie, co dzieci myślą o krajach Afryki udział wzięło łącznie 805 uczennic i uczniów w wieku 9-15 lat z Polski, Czech i Wielkiej Brytanii.

okladka_raport-podsumowujacy_106x150px

 

Raport – Pobierz raport w PDF.

 

 

 

W raporcie znajdą Państwo dane z poszczególnych krajów, cytaty dzieci, nasze rekomendacje i propozycje konkretnych scenariuszy lekcji, które można wykorzystać na lekcjach, aby przedstawić dzieciom równoważące dominujący, stereotypowy przekaz spojrzenie na kraje Afryki oraz kwestię sprawiedliwości i równości na świecie.

Materiałem do opracowania raportu były wyniki warsztatów prowadzonych w szkołach w wymienionych wyżej trzech krajach w oparciu o zestaw ćwiczeń. punkt-wyjscia_okladka_106x150Ćwiczenia te oraz cele badania początkowej wiedzy i postaw dzieci (ang. baseline) są szczegółowo opisane w naszej kolejnej publikacji pt. “Punkt wyjścia. Jak zbadać początkową wiedzę i postawy dzieci wobec krajów globalnego Południa, ich mieszkańców oraz ubóstwa na świecie?” Zachęcamy Państwa do wykorzystania tych ćwiczeń z konkretnymi grupami dzieci do zaplanowania dalszych zajęć z nimi w oparciu o wyniki badania oraz do okresowego badania postępów dzieci w nauce.

Punkt wyjścia – zobacz publikację on-line (Issuu)
Punkt wyjścia – pobierz publikację, plansze oraz zdjęcia w PDF.

 

Scenariusze lekcji zalecane w raporcie zebrane są w zestawie pt. „Zrozum świat. zrozum-swiat_okladkaMateriały z zakresu edukacji globalnej dla szkół podstawowych”. Materiały te łączą treści edukacji globalnej z nowatorską na polskim gruncie metodą dociekań filozoficznych dla dzieci wg Matthew Lipmana (ang. Philosophy for children) oraz z podejściem skupionym na rozwijaniu u dzieci emocjonalnych i społecznych aspektów uczenia się.

 

 

Zrozum świat – obejrzyj publikację online (Issuu)
Zrozum świat – pobierz publikację w PDF

Publikację można także zamówić w wersji drukowanej. W tym celu prosimy o kontakt na adres: [email protected]

Nowością jest rozszerzona, 160-stronicowa wersja zestawu scenariuszy lekcji.

Zrozum świat (rozszerzona) – przejrzyj publikację online (Issuu)
Zrozum świat (rozszerzona) – pobierz publikację w PDF

Aby dowiedzieć się więcej o programie dociekań filozoficznych dla dzieci i młodzieży, który oferuje konkretne narzędzia do rozwijania u dzieci umiejętności samodzielnego, twórczego i krytycznego myślenia, można przeczytać w artykule zamieszczonym na portalu „Etyka w szkole”.

Artykuł oparty jest na doświadczeniach wyniesionych z zajęć z dociekań filozoficznych prowadzonych z dziećmi ze szkół podstawowych w ramach projektu IGO pt. „Skrojone na miarę. Pilotażowy cykl 12 zajęć z edukacji globalnej dla dzieci ze szkół podstawowych”.

Aby zobaczyć jak mogą wyglądać przykładowe zajęcia z wykorzystaniem naszych materiałów i metodologii nauczania zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu nakręconego podczas zajęć z klasą II szkoły podstawowej, w oparciu o scenariusz pt. „Jak sprawiedliwe podzielić czekoladę?” z zestawu „Zrozum świat. Materiały z zakresu edukacji globalnej dla szkół podstawowych”.

Wersja krótsza filmu :

;

Pełna wersja filmu :

Niniejsze publikacje powstały w ramach projektulogopp “Zrozum świat – przedszkola” współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.
Publikacja ta wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii blanc (1)Europejskiej w ramach programu EuropeAid

 

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce: