Maude Barlow, laureatka „alternatywnego Nobla”, w Warszawie 11-12 kwietnia

Maude Barlow, laureatka „alternatywnego Nobla”, specjalizuje się w tematyce wolnego handlu I inwestycji, badając szczególnie skutki umowy NAFTA, która w 1995 r. utworzyła pierwszą na świecie strefę wolnego handlu pomiędzy USA, Kanadą i Meksykiem i stanowi model dla dziś przygotowywanych umów TTIP (UE-US) i CETA (UE-Kanada).

Maude Barlow11-12 kwietnia będzie w Warszawie by opowiedzieć o skutkach umowy NAFTA i przestrogach płynących dla Polski z tego doświadczenia. Szczególną uwagę poświęci wpływowi wolnego handlu na kwestie rolnictwa, arbitraż ISDS i współpracę regulacyjną.

12 kwietnia w Warszawie zapraszamy na wykład otwarty Maude Barlow pt. TTIP – lekcja z NAFTA (Szkoła Główna Handlowa, Aula I, budynek C, godz. 19:00). 

Barlow-Lessons from NAFTA

NAFTA miała przekształcić Meksykańskie rolnictwo w potęgę eksportową, ale zamiast tego doprowadziła do upadku tradycyjnych producentów. Po 10 latach jej obowiązywania blisko połowa żywności w Meksyku musiała pochodzić z importu (w porównaniu do 13% w 1993). Ocenia się, że NAFTA spowodowała utratę 2 mln miejsc pracy w samym rolnictwie, a dla całości gospodarki wzrost bezrobocia o 6%. Przyczyniło się to do emigracji 6 mln mieszkanek i mieszkańców Meksyku, głównie z terenów wiejskich. Również dla silniejszego gospodarczo partnera umowy, Kanady, oznaczała ona utratę miejsc pracy oraz liczne pozwy ISDS, kosztujące budżet państwa miliony dolarów oraz ograniczające suwerenność w stanowieniu polityk publicznych.

Barlow posiada 11 tytułów doctor honoris causa, jest autorką licznych raportów i 17 książek
dotyczących m. in.„MAI: Umowa wielostronna w sprawie inwestycji i zagrożenie dla kanadyjskiej suwerenności” oraz Globalne Starcie: Jak nowi aktywiści walczą z globalnymi rządami korporacji”. Jest przewodniczącą kaandyjskiej organizacji pozarządowej Council of Canadians, zasiada też w zarządzie międzynarodowych organizacji Food and Water Watch i International Forum on Globalization, gdzie m. in. zajmuje się kwestią prawa do wody jako jednego z praw człowieka.

Podczas wizyty w Przeciw TTIP, CETA i ISDS_okladkaPolsce zaprezentuje raport pt. Przeciw TTIP, CETA i ISDS: Lekcje z Kanady.

Linki do jednego z jej artykułów:

https://www.huffingtonpost.ca/maude-barlow/corporations-sue-countries_b_9019384.html

 

Wykład został zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Badań nad Konkurencyjnością.

Wydarzenie na FB

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, ,