Międzynarodowe seminarium naukowe pt. Akademia a problematyka globalna organizowane wspólnie z Instytutem Politologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

zdjecie_1

27 września 2013 roku odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. Akademia a problematyka globalna. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego IP UKSW) w Warszawie oraz Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO). Seminarium organizowane przez IP UKSW oraz IGO miało na celu kontynuowanie debaty w obszarze edukacji globalnej w Polsce, a zwłaszcza zapoczątkowanie wymiany doświadczenia pomiędzy przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych i środowisk akademickich. W seminarium udział wzięło 24 przedstawicielek i przedstawicieli środowiska akademickiego, w tym przedstawiciele Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Państwowej Akademii Nauk, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Instytutu Globalnej Odpowiedzialności, World University Service Austria i Liverpool World Centre.

CELE SEMINARIUM:

  • Identyfikacja aktualnych problemów globalnych, problemów państw globalnego Południa i ewentualnych możliwości współpracy rozwojowej (np.: problemów etycznych związanych z globalizacją, perspektywy praw człowieka w rozwoju oraz wpływu Wiosny Arabskiej na sytuację społeczną i ekonomiczną, w tym migracje ludności);
  • Prezentacja dobrych praktyk i metodologii nauczania o problemach globalnych wypracowanych przez partnerów projektu z Austrii i Wielkiej Brytanii;
  • Wymiana doświadczeń pomiędzy wykładowcami z różnych uczelni, którzy podczas swoich zajęć poruszają problematykę globalną oraz prowadzą zajęcia dot. edukacji globalnej.

Sprawozdanie z seminarium Akademia a problematyka globalna.

 

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce: