Państwa członkowskie UE niewzruszone Paradise Papers nadal utrudniają realizację inicjatyw w zakresie przejrzystości finansowej.

pardise papersKolejny skandal w postaci Paradise Papers powinien rozwiązać problem braku przejrzystości finansowej, tak by w końcu rozprawić się z tajnymi firmami, anonimowymi trustami (funduszami powierniczymi), unikaniem podatków, korupcją i praniem pieniędzy. Niestety po raz kolejny kraje członkowskie UE nie osiągnęły porozumienia w tej sprawie.

Przypomnijmy, że w efekcie skandalu z 2016 roku pt. Panama Papers, Komisja Europejska zaproponowała zmiany w dyrektywie nt. prania pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi wprowadzając publiczne rejestry rzeczywistych właścicieli firm.  W ramach tych zmian kraje UE byłyby zobowiązane do utworzenia publicznych rejestrów rzeczywistych właścicieli firm i niektórych typów trustów (funduszy powierniczych). Rejestry te miałyby za zadanie ujawniać dane osób, które w praktyce korzystają z działalności firm i trustów. Firmy anonimowe przestałyby być anonimowe.

Niestety, państwa członkowskie UE nadal udaremniają postępy w zakresie reformy i większej przejrzystości systemu finansowego. Wypowiedzi po Panama Papers pełne były oburzenia, a przywódcy państw obiecali zaprzestać działania tajnych firm. Jednak w grudniu 2016 roku, kilka miesięcy po skandalu Panama Papers, kraje UE wycofały się z deklaracji utworzenia publicznych rejestrów, a niektóre z nich nadal wręcz blokują jakiekolwiek postępy. Dzieje się tak pomimo faktu, że kilka krajów UE jak np. Wielka Brytania, Słowenia czy Holandia już wdrożyły lub zobowiązały się do wdrożenia takich publicznych rejestrów dla spółek we własnych krajach. Polska również ma zamiar wprowadzić publiczne rejestry. Obecnie projekt ustawy czeka na przesłanie do Parlamentu. Miejmy nadzieję, że trafi tam w niedługim czasie i zostanie szybko uchwalony przez Sejm i Senat. Jakie korzyści z publicznych rejestrów rzeczywistych właścicieli będą mieli obywatele? Dzięki publicznym rejestrom obywatele, firmy, samorządy, rząd, dziennikarze będą mogli zobaczyć kto tak naprawdę stoi za konkretną firmą, trustem (fundusz powierniczy) i podobnego typu firmami wydmuszkami. To tego typu twory głównie używane są do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, unikania płacenia podatków i korupcji. Pranie pieniędzy, terroryzm czy korupcja są nielegalne. Unikanie płacenia podatków jest nadal legalne. Czas najwyższy powstrzymać proceder i  zakwalifikować go jako nielegalny.