Perspektywa praw człowieka w rozwoju (HRBA)

Perspektywa praw człowieka w rozwoju (ang. Human Rights Based Approach, HRBA) to podejście do tematyki współpracy rozwojowej przyjmujące prawa człowieka jako podstawowy punkt odniesienia.

IGO prowadzi szkolenia, wydaje publikacje i promuje HRBA od 2008 roku.

Publikacje

Przedstawimy publikacje w j. polskim lub dotyczące polskiej współpracy rozwojowej.

Marcin Wojtalik, Perspektywa praw człowieka i suwerenność żywnościowa w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, IGO 2017

Publikacja prezentuje trzy tytułowe koncepcje i przedstawia, jak się ze sobą łączą. Opracowanie przybliża perspektywę praw człowieka jako postulat odpowiadający na kryzys podejścia charytatywnego i filantropijnego we współpracy rozwojowej.

Kordian Kochanowicz, Krajowe programy pomocy rozwojowej: narzędzia zwiększania skuteczności polskiej współpracy rozwojowej, MRG/IGO, 2012

Opracowanie przedstawia praktyczne przykłady i propozycje dotyczące wdrożenia HRBA w krajowych strategiach pomocy (CSPs) w polskiej współpracy rozwojowej. Publikacja wydana we współpracy z Minority Rights Group Europe.

Publikacja ta dostępna jest również w j. angielskim pod tytułem: Country Strategy Papers: A Policy Tool to Increase Effectiveness of Polish Development Cooperation – by Kordian Kochanowicz

Maxi Ussar, Perspektywa Praw Człowieka w Programach i Polityce Rozwojowej: Przewodnik dla nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, MRG, 2011

Publikacja wydana przez Minority Rights Group International i przetłumaczona na j. polski. Praktyczny przewodnik przedstawiający konkretne narzędzia do wdrażania perspektywy praw człowieka w polityce i programach rozwojowych, szczególnie w nowych krajach członkowskich UE.

Kordian Kochanowicz, Rights-Based Approaches To Development As a New Opportunity And Challenge To Development Cooperation, IGO, 2009

Materiał konferencjyjny na konferencję pt. Current Challenges to Peacebuilding Efforts and Development Assistance, Kraków, 28-29 maja 2009 r.

Wydarzenia

IGO przeprowadziło szereg spotkań i seminariów na temat HRBA oraz sposobów wdrożenia tego podejścia do polskiej polityki rozwojowej i projektów rozwojowych.

Podczas V Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) przedstawiciele IGO przeprowadzili warsztat na temat HRBA dla polskich organizacji pozarządowych.

Polecamy zapis webinarium pt. „Perspektywa praw człowieka a walka z głodem na świecie” (2017.10.17) –  na kanale IGO na Youtube.

Zobacz też: Pozostałe artykuły o HRBA

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

,