Polski raport Social Watch 2008

 

Polski raport Social Watch 2008

Social Watch powstał w 1995 roku by stworzyć „miejsce spotkań dla organizacji pozarządowych, zajmujących się zagadnieniami społecznymi i zwalczaniem dyskryminacji ze względu na płeć” w celu promowania woli politycznej koniecznej do wpływania na ONZ. Do tej pory wydane zostało 13 rocznych raportów na temat postępów i niepowodzeń w walce z ubóstwem oraz dyskryminacją ze względu na płeć, które stanowią narzędzie rzecznictwa na poziomie lokalnym, regionalnymi i międzynarodowym.

 

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce: