Relacja: Bilateralne umowy inwestycyjne i ich codzienne skutki

W dniach 20-22 stycznia odbył się cykl wydarzeń “Bilateralne umowy inwestycyjne i ich codzienne skutki” realizowany przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Złożyły się na niego trzy wydarzenia: (a) konferencja prasowa “Sektor prywatny a współpraca rozwojowa z perspektywy NGO. Wpływ inwestycji prywatnych na realizację celów współpracy rozwojowej”; (b) międzynarodowe seminarium Global Investment Impacts 2016; oraz (c) debata “Gorzkie żniwo TTIP? Wpływ umów o wolnym handlu TTIP i CETA na zrównoważony system żywnościowy – globalnie i w Polsce”.

[fotorelacja poniżej]

Sektor prywatny a współpraca rozwojowa

Spotkanie “Sektor prywatny a współpraca rozwojowa z perspektywy NGO. Wpływ inwestycji prywatnych na realizację celów współpracy rozwojowej” odbyło się 20 stycznia w Centrum Prasowym PAP przy ulicy Brackiej w Warszawie i rozpoczęło cykl wydarzeń poświęconych wpływowi umów inwestycyjnych. Spotkanie rozpoczął Marcin Wojtalik z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności prezentując raport “Międzynarodowe Umowy Inwestycyjne Pod Lupą”, który ukazuje globalne mechanizmy rządzące funkcjonowaniem bilateralnych umów inwestycyjnych (zwłaszcza przypadki wykorzystywania mechanizmu ISDS). Po prezentacji Aleksandra Antonowicz (Polska Zielona Sieć), Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) oraz Emilia Ślimko (Akcja dla Globalnego Południa) omówili inne negatywne skutki inwestycji prywatnych na realizację celów współpracy rozwojowej.

Global Investment Impacts 2016

Głównym elementem cyklu było dwudniowe, międzynarodowe seminarium “Global Investment Impacts 2016 – Bilateral Investment Treaties, EU’s Trade and Investment Policies and the Global South”, które odbyło się w dniach 21-22 stycznia w sali Rudniewa w Pałacu Kultury i Nauki. Seminarium zorganizowane zostało w odpowiedzi na trzy ważne potrzeby.

(1) Istnieje powiększająca się grupa społecznie zaangażowanych badaczy i badaczek akademickich. Zarazem coraz więcej przedstawicieli organizacji obywatelskich wchodzi w posiadanie wiedzy eksperckiej i jest żywo zainteresowanych pogłębionymi analizami ekonomicznymi. Global Investment Impacts 2016 było próbą wyjścia na przeciw oczekiwaniom obu tych grup, i miało przyczynić się do ożywienia dialogu oraz wymiany doświadczeń między nimi, dostarczając unikalnej okazji i przestrzeni do takiego spotkania.

(2) Dobiegł końca trzyletni proces wdrażania projektu BITs in Pieces, finansowanego przez Unię Europejską w ramach linii Europe Aid, koordynowanego przez Transnational Institute w Amsterdamie, a realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum organizacji pozarządowych (w Polsce przez IGO). Wiodącym celem projektu było działanie na rzecz spójności polityki inwestycyjnej UE z polityką rozwojową oraz realizacją praw człowieka w krajach rozwijających się. Cały zrealizowany cykl wydarzeń posłużył jako moment refleksji oraz podsumowania projektu.

(3) Seminarium poruszyło następujące, ważne i palące tematy:

(a) globalny wpływ unijnych polityk handlowych i inwestycyjnych – w panelu dyskusyjnym, który poprowadził Jacek Żakowski (Polityka), udział wzięli: Maria Świetlik (IGO), Marcin Święcicki (PO – poseł RP), Ante Wessels (Foundation for a Free Information Infrastructure) oraz Marcin Wojtalik (IGO); dzięki połączeniu internetowemu z Kanadą do dyskusji włączył się także prof. Gus Van Harten z Osgoode Hall Law School.

(b) Cele Zrównoważonego Rozwoju, Spójność polityki na rzecz rozwoju a bilateralne umowy inwestycyjne – w panelu dyskusyjnym, również prowadzonym przez Jacka Żakowskiego (Polityka), udział wzięli: Mark Dearn (War on Want), Györgyi Újszászi (Védegylet | protect the future), Alexandru Surcel (Romania Vie).

(c) przewidywany wpływ umów CETA i TTIP na polski handel – o którym rozmawiali Andrej Gnezda (Umanotera), Martin Konecny (Seattle2Brussels), Tom Kucharz (Ecologistas en Acción) oraz prof. Leokadia Oręziak (Szkoła Główna Handlowa); dyskusję poprowadził Wojciech Orliński (Gazeta Wyborcza).

(d) przewidywany wpływ umów CETA i TTIP na polskie rolnictwo – w panelu dyskusyjnym, który poprowadził Rafał Woś (Polityka) – udział wzięli: Dorota Metera (Bioekspert ltd.), Glyn Moody (independent expert) oraz Maria Świetlik (IGO).

Gorzkie żniwo TTIP? 

Cykl wydarzeń zamknęło wydarzenie zorganizowane 22 stycznia w siedzibie Krytyki Politycznej pod tytułem “Gorzkie żniwo TTIP? Wpływ umów o wolnym handlu TTIP i CETA na zrównoważony system żywnościowy – globalnie i w Polsce”. Spotkanie poprowadziła Agnieszka Lichnerowicz (Tok FM), a w gronie panelistek zasiadły: Lucile Falgueyrac (Seattle2Brussels), Ewa Sufin-Jacquemart (Partia Zieloni) oraz Maria Świetlik (IGO).

Partnerem medialnym cyklu był portal GazetaPrawna.pl

gprawna

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami prezentującymi część z tematów podjętych podczas seminarium Global Investment Impacts 2016:

Eksperci o TTIP: Umowy trzeciej generacji sprowadzają społeczeństwo tylko do wymiaru gospodarczego

Glyn Moody o TTIP: Umowa handlowa pomiędzy UE i USA zagraża europejskiej kulturze rolniczej

Mark Dearn: Dobrobyt nie wynika z wolnego handlu

Liczba zawartych międzynarodowych umów inwestycyjnych nie przekłada się na wzrost inwestycji

Cykl był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści wyrażone podczas spotkań odpowiada wyłącznie Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Opinie te w żadnym wypadku nie wyrażały oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

Wszelkie pytania dotyczące cyklu wydarzeń, jego przebiegu, materiałów kierować można do koordynatora cyklu na adres roland.zarzycki(at)igo.org.pl .

DSC_3355_min DSC_3399_min DSC_3407_min DSC_3424 DSC_3455_min DSC_3458_min DSC_3465_min DSC_3473_min DSC_3490_min DSC_3543_min DSC_3585_min DSC_3598_min DSC_3602_min DSC_3606_min DSC_3620_min DSC_3629_min DSC_3690_min

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, , ,