Skrojone na miarę

Projekt “Skrojone na miarę” to pilotażowy cykl 12 zajęć z edukacji globalnej dla dzieci ze szkół podstawowych w Polsce.

Projekt jest integralną częścią trzyletniego (2010-2014) projektu realizowanego przez IGO pt. „Zrozum świat. Edukacja globalna na rzecz bardziej sprawiedliwego świata”.

Z dziećmi z dwóch wybranych szkół podstawowych w okolicach Warszawy prowadzimy cykl 12 zajęć z zakresu edukacji globalnej oraz zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metody dociekań filozoficznych dla dzieci wg Matthew Lipmana (ang. Philosophy for Children).

Metoda dociekań filozoficznych polega na rozważaniu wybranego przez dzieci pytania w dyskusji w ramach tzw. wspólnoty dociekającej, przy wsparciu przeszkolonego nauczyciela. Siedzące w kręgu dzieci uczą się publicznie wyrażać swoje zdanie, argumentować, kwestionować lub aprobować opinie innych, współpracować z nimi. Metoda ta pomaga dzieciom rozwijać umiejętności samodzielnego, krytycznego i logicznego myślenia oraz dyskusji i współpracy w grupie. Wykorzystanie tej metody w edukacji globalnej jest innowacją na gruncie polskim. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną trenerkę specjalizującą się w dociekaniach filozoficznych, Annę Łagodzką, członkinię Stowarzyszenia PHRONESIS oraz trenerkę specjalizującą się w edukacji globalnej, Annę Kucińską z IGO.

Zachęcamy do przeczytania dwóch artykułów opisujących jak program dociekań filozoficznych połączyć z edukacją globalną na przykładzie zajęć prowadzonych w tym projekcie IGO: artykułu zamieszczonego w “Głosie nauczycielskim” oraz artykułu opublikowanego na portalu “Etyka w szkole”.

W naszych zajęciach kładziemy także nacisk na rewidowanie stereotypów i bliski, osobisty kontakt z osobami z globalnego Południa. Oferujemy dzieciom także zajęcia prowadzone przez trenera z Ugandy.

Równie ważne są dla nas emocjonalne i społeczne aspekty uczenia się, wyróżnia się ich pięć grup: umiejętności związane z samoświadomością, radzeniem sobie z emocjami, motywacją, empatią oraz umiejętności społeczne. W opracowanych przez nas materiałach wskazujemy jak poszczególne części zajęć mogą przyczynić się do rozwijania u uczniów i uczennic konkretnych zdolności pomocnych w uczeniu się np. odpowiedzialności za własne działania (samoświadomość), wyrażaniu emocji (radzenie sobie z emocjami), świadomości konsekwencji, jakie mogą przynieść własne działania (motywacja), szacunku dla myśli, uczuć, wartości i przekonań innych osób (empatia) czy współpracy dla osiągnięcia wspólnych celów (umiejętności społeczne).

Poprzez obserwację zajęć przez nauczycielki i nauczycieli zwiększamy szansę skutecznego przekazania umiejętności prowadzenia zajęć nauczycielom. Poprzez bliski, bezpośredni kontakt z nauczycielami i dziećmi dostosowujemy na bieżąco zajęcia do potrzeb dzieci.

Więcej o metodzie dociekań filozoficznych dla dzieci można przeczytać na stronie Stowarzyszenia “Phronesis”.

logopp

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce: