Uwaga przedsiębiorcy! Inicjatywa austriackich MŚP przeciwko TTIP

Tydzień temu przedstawiciele grupy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Austrii uruchomili inicjatywę SMEs against TTIP, zapraszając wszystkich austriackich przedsiębiorców, by wypowiedzieć się i sprzeciwić TTIP.

Zamieszczony w sieci apel przede wszystkim przeciwstawia się przekonaniu promowanemu przez Komisję Europejską, jakoby europejskie MŚP – stanowiące istotną część pracodawców – miały stać się beneficjentami TTIP. Jak wskazują inicjatorzy, jest wręcz przeciwnie: MŚP w całej Europie poniosą dotkliwe straty w konsekwencji ewentualnego podpisania TTIP, co w przypadku Austrii wiązać się będzie z poważnymi negatywnymi skutkami dla całej gospodarki. Środowiska przedsiębiorców austriackich wskazują na konieczność ochrony wysokich europejskich standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego czy demokratycznej kontroli. Natomiast zaszyte w TTIP elementy takie, jak mechanizm rozstrzygania sporów inwestor-przeciw-państwu, otwieranie zasięgu zamówień publicznych, rezygnacja z wywalczonych prospołecznych i proekologicznych reguł, jednoznacznie przyczyni się do budowania rynkowej przewagi konkurencyjnej przez międzynarodowe korporacje.

Przedsiębiorcy powołują się także na wiele negatywnych doświadczeń z przeszłości. Dane opublikowane w tym zakresie przez Komisję Europejską są wybiórcze i dobrane tendencyjnie, natomiast faktycznych rzetelnych badań nad wpływem umów o wolnym handlu wciąż brakuje. Jednocześnie rozdział poświęcony MŚP w TTIP prezentowany przez reprezentanta Komisji Europejskiej podczas spotkania otwartego w grudniu ubiegłego roku w Brukseli sprawiał wrażenie – delikatnie mówiąc – niedopracowanego. Na niedostateczny dostęp do danych oraz samej debaty o TTIP wskazywał podczas debaty zorganizowanej przez KE we Wrocławiu także prezes zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej, Marek Pasztetnik. Tajemnicą nie są z kolei opłakane dla MŚP skutki podpisania przez Kanadę, Meksyk i USA umowy NAFTA, i to, co istotne, dla MŚP z wszystkich tych krajów jednocześnie (lose|lose|lose). Podczas konferencji ‘Polska i TTIP – szansa na wzrost, czy zagrożenie dla demokracji i rynku pracy’, która odbyła się 11 czerwca w Sejmie RP, prof. Leokadia Oręziak przywołała katastrofalne skutki podpisania NAFTA dla rozwoju meksykańskiej przedsiębiorczości, rolnictwa, ale także dla wzrostu przestępczości w wyniku eskalacji nierówności społecznych. Jak wskazała prof. Oręziak, na umowie skorzystali jedynie wybrani z wybranych. Do tego zaś grona rzadko zaś kiedy można zaliczyć przedstawicieli sektora MŚP. To w tych okolicznościach austriackie MŚP domagają się przedstawienia wiarygodnych argumentów, transparentności procesu negocjacyjnego oraz nagłośnienia debaty publicznej wokół niego, tak, aby wszyscy interesariusze mogli dowiedzieć się o tym, jakie konsekwencje niósłby TTIP, oraz wyrazić swoją opinię w tej sprawie.

Debata dotycząca TTIP jest także nieznana większości środowisk MŚP w Polsce. Przedstawiciele polskiego biznesu są niedoinformowani i nieświadomi negocjowanych obecnie przez Komisję Europejską umów, które mogą mieć fundamentalne znaczenie nie tylko dla ich kondycji finansowej, ale wręcz rynkowej egzystencji. Tym samym, w ślad za inicjatywą austriackich MŚP, jako IGO apelujemy do polskich przedsiębiorców o jak najszybsze zorganizowanie podobnych inicjatyw mających na celu nagłośnienie procesów negocjacyjnych, a w rezultacie ochronę interesu polskich MŚP.

Dopisek z  25.01.2016 r.: Polecamy raport na temat wpływu TTIP na małe i średnie przedsiębiorstwa wydany w październiku i listopadzie 2015 r. przez Veblen Institute.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

,