Zmiany w kartach przedmiotów i sylabusach

W ramach realizowanego przez IGO projektu „Nauczycielki zmieniają świat” nawiązaliśmy współpracę z ośmiorgiem akademików i akademiczek pracującymi na wydziałach pedagogicznych polskich uczelni wyższych. Współpraca ta trwała ponad dwa lata i zaowocowała wprowadzeniem  treści edukacji globalnej do sylabusów i kart przedmiotów.

question_the_answearPodsumowując te działania możemy pochwalić się, że w czasie trwania projektu takich trwałych zmian w sylabusach udało nam się wprowadzić aż 15. Na czym one polegały? Przede wszystkim na włączaniu treści z zakresu krytycznej edukacji globalnej do prowadzonych przez współpracujących wykładowców i wykładowczynie przedmiotów. Na niektórych uczelniach udało się też stworzyć zupełnie nowe przedmioty, np. „Edukacja globalna z perspektywy antropologicznej” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kluczowe dla IGO jest to, że dzięki temu projektowi i współpracy z tyloma naukowcami i naukowczyniami krytyczna edukacja globalna została włączona do systemu nauczania przyszłych nauczycielek i nauczycieli.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

, ,