Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO)

 

Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) jest niezależną, apolityczną organizacją pozarządową zrzeszającą ludzi, którzy podzielają pogląd o współzależności świata.

Misja
Wspieramy inicjatywy z krajów Południa na rzecz usuwania przyczyn niesprawiedliwości i zmiany mechanizmów dotyczących rozwoju.

Dążymy do tego, aby współpraca rozwojowa była oparta na priorytetach wypracowanych przez ludzi z krajów Południa.

Szerzymy w Polsce świadomość odpowiedzialności globalnej i współzależności, w duchu wartości partycypacji i równości.

demo

Opowiadamy się za rozwojem z ludzką twarzą,‭ ‬czyli takim,‭ ‬który przyczyniając się do eliminacji ubóstwa na świecie,‭ ‬ma u swych podstaw poszanowanie godności ludzkiej oraz opiera się na zasadach sprawiedliwości społecznej.‭ ‬Uważamy,‭ ‬że prawo do czerpania owoców z globalnego postępu przysługuje wszystkim ludziom:‭ ‬zarówno bogatym jak i tym najbiedniejszym.‭
Głównym celem naszej działalności jest promowanie solidarności globalnej oraz podnoszenie świadomości na temat współodpowiedzialności za losy świata.‭ ‬Wierzymy,‭ ‬że każdy z nas jest globalnym obywatelem,‭ ‬którego codzienne decyzje i wybory wpływają zarówno na ludzi w innych częściach świata jak i na przyszły kształt naszej planety.‭

IGO służy swoim doświadczeniem i ekspertyzą,‭ ‬przyczyniając sie do debaty publicznej na temat globalnej odpowiedzialności Polaków.‭ ‬Instytut zajmuje sie analizowaniem bieżących trendów w zakresie pomocy rozwojowej oraz wkładu naszego kraju w politykę globalną.‭ ‬Instytut ma za zadanie proponowanie rozwiązań,‭ ‬które przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa ludzkiego,‭ ‬poszanowania praw człowieka oraz globalnej sprawiedliwości społecznej.

Instytut Globalnej Odpowiedzialności będąc otwartą,‭ ‬ahierarchiczną organizacją opierającą się na demokratycznych zasadach współdecydowania,‭ ‬nastawiony jest na współpracę z osobami i instytucjami,‭ ‬które podzielają idee rozwoju z ludzką twarzą,‭ ‬opartego na zasadach współodpowiedzialności,‭ ‬sprawiedliwości i solidarności globalnej.‭

IGO wydaje publikacje,‭ ‬prowadzi badania oraz szkolenia.‭ ‬Jednym z zadań instytutu jest wpływanie na globalną świadomość Polaków poprzez prowadzenie edukacji rozwojowej,‭ ‬kampanii oraz działań rzeczniczych.


Jak możesz pomoc‭?

Instytut Globalnej Odpowiedzialności otwarty jest na współpracę z osobami i instytucjami podzielającymi idee solidarności i sprawiedliwości globalnej oraz chcącymi zmieniać świat poprzez konstruktywne działania.‭

Jeśli posiadasz trochę wolnego czasu,‭ ‬masz ciekawy pomysł na działanie i lubisz pracować z ludźmi,‭ ‬po prostu napisz do nas‭! ‬Działając razem,‭ ‬możemy osiągnąć więcej.
Nasze działania

Instytut Globalnej Odpowiedzialności,‭ ‬przyczyniając sie do debaty publicznej na temat odpowiedzialności międzynarodowej Polaków oraz promując zasady rozwoju z ludzka twarzą,‭ ‬prowadzi następujące działania:

  • Wydaje stanowiska i komentarze poświęcone wydarzeniom w zakresie pomocy rozwojowej oraz problemów globalnych
  • Prowadzi akcje i kampanie podnoszące świadomość społeczną na temat rozwoju i solidarności międzynarodowej
  • Wydaje kwartalnik poświęcony analizowaniu trendów w zakresie globalnej współpracy rozwojowej‭
  • Prowadzi edukację rozwojową