Czas powstrzymać ekspansję biopaliw – list otwarty

OLYMPUS DIGITAL CAMERARosnący popyt na biopaliwa (agropaliwa) dla samochodów w Europie zwiększa ryzyko zawłaszczania ziemi i powoduje dalszy wzrost oraz niestabilność cen żywności, pogłębiając ubóstwo i głód. Koszty tej polityki, sięgające 10 mld euro rocznie, ponoszą podatnicy – alarmują sygnatariusze listu otwartego adresowanego do unijnych decydentów. Apel organizacji Friends of the Earth o zmianę unijnej polityki dotyczącej biopaliw poparły 112 organizacje z całego świata, w tym Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Polska Zielona Sieć, Polska Akcja Humanitarna i Instytut Spraw Obywatelskich.

Ponad połowa zbiorów rzepaku w 2012 roku trafiła do baków europejskich samochodów pod postacią bioetanolu. Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej powoduje presję na wykorzystanie gruntów pod uprawy roślin przeznaczonych na produkcję biopaliw, co jest jednym z powodów rosnących cen zbóż na światowych rynkach. Prowadzona pod sztandarem ochrony klimatu polityka uległa kompromitacji również dlatego, że “większość biopaliw na unijnym rynku jest źródłem podobnych lub nawet wyższych emisji gazów cieplarnianych niż paliwa kopalne, które zastępują.”

Bardziej racjonalna i zrównoważona polityka transportowa jest możliwa. “Europa powinna przestawić się na prawdziwie ekologiczne rozwiązania (…), takie jak lepszy transport publiczny, bardziej wydajne pojazdy, przesunięcie w kierunku energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, jak również wykorzystanie potencjału paliw wytwarzanych w niewielkiej ilości i w sposób zrównoważony z odpadów i resztek poprodukcyjnych – są to rozwiązania, które przyniosą rzeczywiste korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe”, wskazują sygnatariusze.

List w wersji anglojęzycznej wraz z listą sygnatariuszy.

Poznaj pełną treść listu w języku polskim.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce: